Nationale prestatieafspraken

Op 30 juni 2022 hebben de minister voor VRO, Aedes, Woonbond en VNG de Nationale prestatieafspraken ondertekend. De Nationale prestatieafspraken zijn de tegenprestatie voor de afschaffing van de verhuurderheffing. Nu de corporaties geen €1,7 miljard aan heffing aan de schatkist afdragen, kan dat geld gebruikt worden voor o.a. woningbouw en verduurzaming.
De VTW heeft een werkgroep Nationale prestatieafspraken ingesteld om de leden te informeren over, en te ondersteunen en adviseren bij de uitwerking van deze afspraken.

NIEUWS

12 december: VTW Podcast over de Nationale prestatieafspraken III  - provinciale afspraken en regiodeals (eerdere afleveringen Nationale prestatieafspraken II - Meerjarenbegroting en en meerjarenstrategie en Nationale prestatieafspraken I zijn los van elkaar te beluisteren),

13 oktober: minister De Jonge heeft de provinciale woningbouwafspraken getekend met alle 12 provincies. Deze worden nader uitgewerkt in regiodeals. De eerste wordt eind 2022 verwacht.

1 oktober: Provincies geven de woningbouwopgave in hun provincie door, de zogenoemde 'realiteitscheck'. De realiteitscheck wordt door de provincie opgesteld op basis van de aantallen te bouwen woningen in elk gemeente in die provincie. De gemeenten gaan hiervoor o.a. in gesprek met de woningcorporatie(s) die in hun gemeente actief is / zijn.

14 september: Voorbeeldvragen RvC's om met de bestuurder in gesprek te gaan over de 'realiteitscheck' bij de Nationale prestatieafspraken. 

31 augustus: VTW Podcast over de Nationale prestatieafspraken II - Meerjarenbegroting en en meerjarenstrategie (podcast Nationale prestatieafspraken I op 14 juli, podcasts zijn los van elkaar te beluisteren)

VTW werkgroep 

Het VTW bestuur heeft een werkgroep van VTW-leden ingesteld om de leden te informeren, ondersteunen en adviseren bij de uitwerking van deze nationale prestatieafspraken in de lokale setting en binnen de regionale samenwerking. 

De ledenwerkgroep bestaat uit de volgende leden:
- Karin de Graaf (voorzitter, bestuurslid VTW), Hanneke Ester, Erik Kemperman, Cindy Rombouts, Frank Roerdinkholder en Mette Vernooij (directeur a.i. VTW). De secretaris van de werkgroep is Hans Geurts. Voor vragen aan de werkgroep kunt u contact opnemen met h.geurts@vtw.nl.

De werkgroep is eind augustus voor het eerst bij elkaar gekomen. De werkgroep heeft voorbeeldvragen voor RvC's opgesteld (zie ook Nieuws).

De belangrijkste afspraken (30-6-2022)

Algemeen

 • Afschaffing verhuurderheffing per 1 januari 2023 à jaarlijks 1,7 miljard investeringsruimte
 • Duidelijke definitie in de wet wat ‘sociale huur’ is
 • Bij de financiële haalbaarheid is er sprake van regionale verschillen

Beschikbaarheid - woningbouw

 • Bouw van 250.000 sociale huurwoningen tot 2030
 • Bouw van 50.000 midden huurwoningen tot 2030
 • Provincies en gemeenten stellen voor eind 2022 samen met corporaties en huurders regionale woondeals op; gemeenten zullen eind 2022 duidelijk maken waar deze woningen gaan komen; per gemeente streven naar 30% sociale huur

Betaalbaarheid

 • Generiek: huurmatiging voor alle huurders komende drie jaar, max. huursomstijging 0,5% lager dan CAO-loonstijging
 • Maatwerk: 510.000 huurders tot 120% sociaal minimum een wettelijk verplichte eenmalige huurverlaging tot 550 euro (prijspeil: 2020)
 • De generieke huurbevriezing in 2024 uit het Coalitieakkoord wordt geschrapt
 • Corporaties gaan (nieuwe) middenhuur woningen toewijzen aan doorstromers uit sociale huur

Duurzaamheid

 • Corporaties gaan woningen met E/F/G-label versneld verduurzamen tot 2028
 • 675.000 woningen versneld verduurzaamd in 2030
 • 450.000 woningen ‘gasloos’ in 2030
 • 1,5 miljard euro voor aanpak vocht en schimmel
 

Bekijk de infographic in een groter formaat

Meer informatie

Minister maakt provinciale woningbouwafspraken met alle provincies (VTW nieuwsbericht, 14 oktober 2022)

Kabinet sluit Nationale prestatieafspraken met Aedes, Woonbond en VNG (VTW nieuwsbericht, 30 juni 2022)

Van de voorzitter - Nationale prestatieafspraken (Video met Guido van Woerkom, voorzitter VTW, 11 juli 2022)

Podcast Nationale prestatieafspraken II - meerjarenbegroting en meerjarenstrategie (VTW Actueel, 31 augustus 2022)

Podcast Nationale prestatieafspraken (VTW Actueel, 14 juli 2022) 

Dossier Aedes Nationale prestatieafspraken (Aedes.nl)


Veel gezocht