Functioneren corporatiesector - onderzoek RUG

Op verzoek van de VTW heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) eind 2021 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe bestuurders en toezichthouders, ieder vanuit hun eigen perspectief, het huidige functioneren van de corporatiesector evalueren. Hen is tevens gevraagd of door maatschappelijke ontwikkelingen, en veranderingen binnen de sector zelf, een nieuwe visie op intern en extern toezicht noodzakelijk is. Oftewel, volstaat het huidige toezicht om de kwaliteit van corporaties te waarborgen, of zijn aanpassingen nodig?

Prof. dr. Floor Rink en dr. Dennis Veltrop van de Rijksuniversiteit Groningen hebben het kwalitatieve onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek dient ter ondersteuning van de Denktank Toekomst Toezicht

Lees het rapport Kwalitatief Onderzoek RUG - VTW

Aanbevelingen
Uit het onderzoek komen in totaal 8 aanbevelingen naar voren:

Algemene aanbevelingen
1) Het belang van de volkshuisvesting moet weer voorop staan
2) Sociale leefbaarheid dient (nog) meer centraal te staan
3) Maak ruimte voor maatwerk op lokaal niveau, samen met gemeenten
4) Ontwikkel een gedeelde visie op het thema duurzaamheid

Aanbevelingen voor intern toezicht
5) Intern toezicht op netwerkverbanden: wees betrokken in een vroeg stadium
6) Intern toezicht en het bestuur: deel dilemma’s met elkaar

Aanbevelingen voor extern toezicht
7) Beeld van extern toezicht: een proactieve houding helpt
8) Gewenst van extern toezicht: steun meer op intern toezicht

Het onderzoeksrapport gaat dieper in op alle aanbevelingen, onder meer met representatieve citaten. 

Online bijeenkomst
Op 11 maart 2022 heeft de VTW een online bijeenkomst georganiseerd waarin Floor Rink en Dennis Veltrop een presentatie hebben gehouden over de uitkomsten. Op verzoek kunt u een link ontvangen om de bijeenkomst terug te kijken. Hiervoor kunt u een bericht sturen aan: bureau@vtw.nl


Veel gezocht