Ledencongres 2020

VTW Ledencongres "Toezicht op de energietransitie" 

Bekijk hieronder de opname van het plenaire deel van het congres vanuit de Westerpark Studio in Amsterdam. Hierin interviewt Maarten Bouwhuis de volgende gasten: VTW-voorzitter Van Woerkom, Ed Nijpels (bewaker van het Klimaatakkoord), Kristel Lammers (directeur Nationaal Programma Regionale Energiestrategie) en Annemarie Küppers (hoofd Energietransitie Gebouwde omgeving ministerie BZK).

 

Presentaties en video's

Inhoud en programma

Op 9 oktober 2020 vindt het jaarlijke VTW Ledencongres plaats. Anders dan voorgaande jaren, is in verband met het coronavirus / covid-19 het congres online te volgen. Vanwege de online omgeving, is het programma ingekort van 10.00-12.30 uur.

Alle ogen zijn gericht op woningcorporaties als gaat het om het verder verduurzamen van de woningvoorraad. In 2050 moeten alle woningen in Nederland klimaatneutraal zijn. Woningcorporaties staan hiermee voor een grote opgave. Hoe voldoen zij aan die duurzaamheidsopgave? Wat betekent dit voor de betaalbaarheid van woningen op de lange- en korte termijn? En wat is de rol van de RvC als het gaat om deze vraagstukken?

Op 9 oktober neemt presentator Maarten Bouwhuis (bekend van o.a. BNR Nieuwsradio), deze vragen met u tijdens het online ledencongres onder de loep. Tijdens de interactieve talkshow, met onder meer Ed Nijpels (voorzitter Klimaatberaad), en break-out sessies, worden de verschillende aspecten van de energietransitie besproken. Vanzelfsprekend ontvangt u voor deze online bijeenkomst 2 PE-punten.

Programma

Plenair

  • Korte introductie door Guido van Woerkom (dagvoorzitter), voorzitter VTW
  • Ed Nijpels; het klimaatakkoord en de gebouwde omgeving 
  • Annemarie Küppers; het klimaatbeleid van BZK vanuit de gebouwde omgeving
  • Kristel Lammers; RES en Transitievisie warmte vanuit de NPRES 

Breakoutsessies keuzes
sessie 1: Visie Energiestrategie gebouwde omgeving; Henri Bontenbal, strateeg Stedin
sessie 2: Strategie corporatie mbt energietransitie in combinatie met de financiële huishouding/meerjarenbegroting; Marc Eggermont
sessie 3: Warmtenetten landelijk beleid; Willem de Vreeze, Aedes en de rol van Amsterdamse corporaties bij warmtenetten; Egbert de Vries, directeur AFWC
sessie 4: Proef met energie neutrale woningen, een samenwerking van Parteon in Zaanstad met Urgenda; deskundige Parteon en een commissaris
sessie 5: Flatgebouw van Bo-Ex dat zelf energie produceert, in samenwerking met marktpartijen en Hogeschool; bestuurder Marije Eleveld en een commissaris
sessie 6: Energietransitie in de praktijk gemeente Utrecht; Anne Jo Visser, manager duurzaamheid Utrecht
sessie 7: Energietransitie en betaalbaarheid voor huurders; Zeno Winkels, directeur Woonbond


Veel gezocht