Ledencongres 2016

Op 23 september jl. verzamelden 140 VTW-leden zich in Utrecht voor een dynamisch en inspirerend ledencongres. Centraal stond het thema cultuur en gedrag: een niet te missen onderdeel van professioneel toezicht. De kick-off van het congres werd verzorgd door Kees Cools en Karin Doms. In deelsessies werd vervolgens ingegaan op diverse aspecten van het hoofdthema. U kunt het volledige programma van het congres hier terugkijken.

Kick-off: presentaties van Kees Cools en Karin Doms

In zijn inspirerende inleiding ‘De bevrijde aap’ stipte Kees Cools, hoogleraar corporate finance & governance, verschillende onderwerpen aan. Van Darwin en Gandhi tot het slagen en falen van grote banken. Hij gaf de aanwezige commissarissen onder meer het inzicht dat er in ieder mens nog altijd een permanente interne strijd woedt tussen de ‘evolutionaire aap’ en het type Gandhi. Karakteristieken van de laatste vertalen zich onder meer in het opstellen van (ethische) codes. Karin Doms is als coach en toezichthouder actief in de volkshuisvesting. Zij organiseert in opdracht van de VTW de zogeheten Inspiratiegroepen, waarin zij met toezichthouders ingaat op boardroom-dilemma’s. Daarbij komt het thema cultuur uiteraard regelmatig voorbij. Doms benoemde in haar presentatie onder meer het feit dat cultuur vaak - in haar visie - ten onrechte wordt geschaard onder de noemer soft-controls. 

 

Deelsessies

Na de twee korte inleidingen vond een aantal deelsessies met uiteenlopende thema’s en invalshoeken plaats. Leiderschapscoach, bestuursadviseur en commissaris Ivone Bergsma ging in op het belang van een open cultuur binnen de Raad van Commissarissen en besprak een aantal tips om een dergelijke cultuur te bevorderen. Aan de hand van haar presentatie met de titel ‘DNB’s Supervision on Behaviour & Culture within Financial Institutions’ verschafte Mélanie Rouppe van der Voort van De Nederlandsche Bank de VTW-commissarissen inzicht in het toezicht op gedrag en cultuur. Hierbij ging VTW directeur Albert Kerssies ook in op de fit en proper toets voor woningcorporaties.
Werving en selectie was het thema van de workshop van Albert Jan Stam en Sanne van den Bosch van Berenschot, naar aanleiding van de handreiking werving, selectie en (her)benoeming van een lid van een RvC.

 

Governance-expert Hildegard Pelzer van Governance Support zoomde in op de zelfevaluatie door Raden van Commissarissen. Zij werkt in opdracht van de VTW aan een nieuwe handreiking over de zelfevaluatie. Karin Doms en Leny Braks van het Platform voor Innovatie in Toezicht (PIT) gingen in twee parallelle sessies in op de thema’s boardroom dilemma’s en boardroom dynamics. 

 

“We kijken terug op een zeer geslaagd ledencongres,” aldus Albert Kerssies. “We hebben van de deelnemers enthousiaste reacties gekregen over de opzet en de uitvoering van het congres. Het thema was in elk geval een schot in de roos.


Veel gezocht