Ledencongres 2019

VTW Ledencongres "De Governance van lokale netwerken" 

Op 20 september 2019 stond het jaarlijkse ledencongres van de VTW in het teken van de governance van lokale netwerken. Hoe kunnen RvC’s adequaat toezicht houden op de veranderende rol van de corporatie in de ingewikkelde lokale maatschappelijke netwerken, hierop goed aanspreekbaar zijn en transparant verantwoording kunnen afleggen aan de maatschappij?  

Tekst Ali Rabarison (VNG) 
Presentatie Patrick Kenis (Universiteit Tilburg)
Presentatie Erik Dannenberg (Divosa / NVTZ)

De tekeningen van Auke Herrema op het congres (deze zijn vrij te downloaden en te gebruiken)

Impressies ledencongres
Het verslag van het ledencongres 'Toezicht op lokale netwerken is zoektocht'

Sfeerimpressie ledencongres (video, 1m,50s op YouTube)

Reflectie op het ledencongres door een toezichthouder "van buiten"

VTW Special Governance van Lokale Netwerken
Ter gelegenheid van het ledencongres heeft de VTW een Special uitgebracht over de governance van lokale netwerken. De deelnemers konden in verschillende workshops ervaringen uitwisselen en kennis opdoen over samenwerking van corporaties met andere partijen in de lokale of regionale setting. De beschikbare presentaties van de workshops vindt u onderaan deze pagina.

Bekijk de VTW Special 'Governance van lokale netwerken' 

Overige presentaties
Ab Groen en Harrie Windmüller - Brabant Wonen praktijkcasus Ruwaard in Oss
Gerard Erents en Albert Kerssies - Leefbare wijken en toezicht
Henny van Deijck - Divosa (+ slides Flat in de Lift)
Hester van Buren - Rochdale
Jos Koffijberg en Paul Doevendans - netwerkvisitatie (SVWN)
Paulus Jansen - Woonbond 
Aziza Aachiche en Bert Moormann - Domesta - Gemengd wonen en lokale verbindingen Emmen
Tinka van Rood en Inke Strijp - Trivire - De kracht van netwerken in de Drechtsteden


Veel gezocht