Zelfevaluatie Online: Q&A

1. Hoe is Zelfevaluatie Online governance-proof? 

Alle basistaken van de RvC worden geadresseerd; de vragen worden regelmatig ge-updated naar aanleiding van de adviezen van de Monitoring Commissie.

2. Kan het snel ? We hebben de resultaten volgende week al nodig.
Het kan heel snel, u kunt morgen al starten. De snelheid van het proces hangt vooral af van het tempo waarmee de deelnemers de vragenlijst invullen en insturen. Na sluiting van de survey kunnen wij de rapporten binnen 2 werkdagen versturen.

3. Welke actie verwacht u van ons als RvC?
Na het insturen van de aanvraag (vul de gevraagde gegevens op de website in) dient u de deelnemers te informeren dat ze een mail kunnen verwachten van Zelfevaluatie Online. Hiermee worden ze uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Verder hoeft u niets te doen: wij verzorgen het gehele proces van uitnodigen, herinneringen sturen, rapporten aanmaken en toezenden.

4. Kunt u een extra exemplaar van het rapport sturen aan de bestuurssecretaris of ondersteuner van de RvC/RvT?
Alleen de deelnemers aan de survey ontvangen een persoonlijk rapport; verder worden de resultaten van de survey door ons met niemand gedeeld. De voorzitter van de RvC/RvT kan natuurlijk beslissen om de anonieme versie van het rapport aan de bestuurssecretaris of ondersteuner van de RvC/RvT te verstrekken.

5. Hoeveel deelnemers kunnen er per survey opgeven?
Het aantal deelnemers per survey kent geen limiet; de vaste prijs geldt per survey ongeacht het aantal deelnemers.

6.Kunnen we ook de directeur-bestuurder(s) uitnodigen om aan de survey deel te nemen?
Ja, het aantal deelnemers aan de survey is onbeperkt en niet gerelateerd aan de functie. U beslist zelf wie er deelnemen Het is belangrijk daarbij te bedenken dat alle deelnemers aan de zelfevaluatie van de RvC/RvT het rapport met de resultaten krijgen toegestuurd. Hiervan afwijken is mogelijk, maar daarvoor moeten we maatwerk verrichten.

7. Moet alles online of kan ik ook bellen voor advies? 
We zijn u uiteraard graag ook persoonlijk van dienst. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op de website, via e-mail of door ons te bellen op: 085-0770 222

8. Wie kan de door mij gegeven antwoorden inkijken?
Niemand kan zien welke antwoorden u gegeven heeft. Om die reden krijgt elke deelnemer een eigen/persoonlijke versie van het rapport toegezonden.

9. Hoe werkt de benchmark?
De resultaten van de survey worden vergeleken met meer dan 2.000 eerder ingevulde vragenlijsten. Op deze wijze kunt u zien hoe goed/slecht u het doet ten opzichte van een groot aantal andere ondernemingen/organisaties in Nederland.

10. Hoe wordt de privacy gegarandeerd?
Uw gegevens en de door u ingevulde antwoorden worden bewaard en verwerkt op een beveiligde server. Iedere deelnemer ontvangt van ons een persoonlijke ‘link’ naar die server, voor toegang tot de vragenlijst en (later) het persoonlijke rapport. Toegang tot die server en de daarop opgeslagen data is verder alleen geautoriseerd voor de administratie-persoon van Zelfevaluatie Online.


Veel gezocht