Belangenbehartiging

Eén van de rollen van de VTW is die van belangenbehartiger van het interne toezicht bij woningcorporaties namens de leden. De VTW onderneemt acties richting ministeries, het parlement, andere belanghouders en leden. Het gaat dan bijvoorbeeld om analyse en beïnvloeding op terreinen als toezicht, de maatschappelijke functie en het werkterrein van woningcorporaties.

Branchevereniging Aedes is als koepelorganisatie van alle woningcorporaties primair belangenbehartiger voor de woningmarkt en het huurbeleid in het algemeen.

Meer informatie: https://www.vtw.nl/actueel-in-de-volkshuisvesting

Contact

Pleuni Koopman

e-mail: communicatie@vtw.nl
tel: 06-46 87 99 28


Veel gezocht