Financiën

Financiën

De VTW organiseert in het najaar zes regionale bijeenkomsten over Financiën. Het interne toezicht wordt steeds meer betrokken bij de strategievorming van de corporatie, waarbij financiën uiteraard een belangrijke rol spelen. Het gaat dan om betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit (met name duurzaamheid). De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, ook door de nadelige effecten van de verhuurderheffing, de ATAD en andere fiscale maatregelen.

Experts van de Autoriteit Woningcorporaties en het WSW gaan daarbij met u in gesprek over de financiële toezichtskaders. Ook delen deelnemende corporaties hun eigen ervaringen en is er veel ruimte voor interactie. 

Presentaties regiobijeenkomsten 2019:


Veel gezocht