Integriteit

Integriteit is een belangrijk thema voor een toezichthouder in de corporatiesector. Integer zijn en integer handelen hoort vanzelfsprekend te zijn.

In de maatschappelijke discussie wordt er vooral gesproken over een (vermeend) gebrek aan integriteit. Zo kwam dit bij de Parlementaire Enquête nadrukkelijk aan de orde. Dit geeft 'integriteit' als begrip onterecht een negatieve bijklank.

VTW en integriteit

De VTW verwacht van haar leden dat ze integer zijn en integer handelen. Corporaties als professionele organisaties hebben de maatschappelijke plicht om daar werk van te maken en gelukkig doen velen dat ook. Voor de VTW is het thema integriteit een essentieel onderdeel van de verdere professionalisering van het interne toezicht. Indien u onderwerpen mist of vragen hierover heeft, horen wij dat graag. Stuur dan een mail naar het VTW-bureau.

De rol van de RvC

De RvC heeft meerdere taken op het gebied van integriteit: zij houdt toezicht op de integriteitsontwikkeling van de corporatie door de directeur-bestuurder, zij houdt toezicht op de integriteit van het bestuur en zij moet haar eigen integriteit in acht nemen. Zie ook de handreiking 'Integriteit voor woningcorporaties'. Deze publicatie is door VTW en Aedes samen uitgebracht.


VTW - Hulplijn Commissaris

Het kan in een RvC voorkomen dat een van de leden een afwijkende mening heeft van de anderen. Als die mening sterk en onoverkomelijk afwijkt, is er voor de betreffende commissaris vaak nog maar één mogelijkheid: uit de RvC treden. Dit kan op zich al een dilemma voor de vertrekkende commissaris opleveren, want het betekent dat de corporatie doorgaat met beleid waarvan de commissaris werkelijk meent dat het onjuist is. Er kan ook een ander integriteitsdilemma meespelen. Maar ook minder verstrekkende verschillen van inzicht kunnen blijven knagen. Soms is het dan prettig om met andere, onafhankelijke mensen van gedachten te wisselen. De VTW heeft hiervoor de Hulplijn Commissaris ingesteld.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties heeft een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) waar vermoedens van een integriteitsschending gemeld kunnen worden. Zie: https://www.ilent.nl/onderwerpen/meldingen-vragen-en-klachten-over-woningcorporaties/meldpunt-integriteit-woningcorporaties

Het MIW is er ook voor een (dreigende) probleemsituatie met een Raad van Commissarissen of een ontoereikende liquiditeitsbuffer derivaten. Zie: https://www.ilent.nl/onderwerpen/meldingen-vragen-en-klachten-over-woningcorporaties

Links


Veel gezocht