Podcasts

Dit is een podcast van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties over volkshuisvesting, toezicht en actualiteit. De podcasts bestaan uit verschillende thema's en onderwerpen.

Alle podcasts

30-09-2022 13:30

VTW Actueel - Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022 door de Aw en het WSW

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben vier aandachtspunten geformuleerd voor corporaties die de komende periode gaan werken aan de meerjarenbegroting: de realiseerbaarheid van de meerjarenbegroting; de relatie tussen de meerjarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken; de doorwerking van de Nationale prestatieafspraken in het huurbeleid; en het...

27-09-2022 13:33

VTW Actueel - Prinsjesdag en de volkshuisvesting

Op 20 september 2022 was het Prinsjesdag. Wat zei koning Willem-Alexander in de troonrede over woningbouw? Welke plannen heeft het kabinet in petto? Wat staat er in de Rijksbegroting 2023 over de verhuurderheffing? Bij de Algemene Politieke Beschouwingen kwamen PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren met een motie...

31-08-2022 14:12

VTW Actueel - Nationale prestatieafspraken II - Meerjarenbegroting en meerjarenstrategie

Wat betekenen de Nationale prestatieafspraken voor de meerjarenbegroting en de meerjarenstrategie van de corporatie? Frank Roerdinkholder (manager Financiën en IT bij Domein & VTW-lid), Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD) en Hans Geurts (senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie bij de VTW) gaan in gesprek over wat er op corporaties afkomt. 

14-07-2022 15:15

VTW Actueel - Nationale prestatieafspraken I

Op 30 juni 2022 ondertekenden minister De Jonge, Aedes, Woonbond en VNG de Nationale prestatieafspraken. Wat zegt dit akkoord over woningbouw, over verduurzaming en over huurmatiging en huurverlaging? 

14-07-2022 11:56

VTW Actueel - Normhuren

In deze podcast praten Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts over de mogelijke invoering van 'normhuren' in de corporatiesector. Wat is het en wat kan dit betekenen voor de positie van huurders?

23-06-2022 18:44

VTW Actueel - Dwang voor 30% sociale woningbouw, prestatieafspraken, afschaffing verhuurderheffing en Opgaven en middelen

Minister De Jonge wil gemeenten mogelijk gaan dwingen om aan 30% sociale woningbouw te doen. Hoe staat het met de afdwingbare prestatieafspraken? En wat is de financiële impact van de afschaffing van de verhuurderheffing op de korte en de lange termijn?

01-03-2022 10:31

VTW Actueel - De Staat van de Corporatiesector 2021

In deze podcast zijn Eelkje van de Kuilen en Bart de Jonge te gast. Samen met presentator Hans Geurts analyseren zij de Staat van de Corporatiesector 2021. Welke conclusies trekt de Autoriteit Woningcorporaties als externe toezichthouder over hoe het de corporatiesector verging in 2021? Ook komt aan de orde is...

23-12-2021 08:34

'Onder commissarissen - hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt

'Onder commissarissen - hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt' is een boek geschreven door Marilieke Engbers. In deze podcast ontvangt Hans Geurts twee gasten om over dit boek te praten: Marilieke Engbers zelf en VTW-directeur Albert Kerssies. Wat is het "ongezegde" eigenlijk? Hoe heeft Marilieke de uitkomsten...

22-12-2021 16:33

VTW Actueel - Het coalitieakkoord en de plannen voor de volkshuisvesting

In deze podcast ontvangt Hans Geurts twee gasten: Eelkje van de Kuilen en Albert Kerssies. Een speciale bijdrage is er van Randy Martens, voormalig senior belangenbehartiger bij Aedes. 

Veel gezocht