Governance lokale netwerken

Corporaties werken steeds meer met andere organisaties samen in lokale netwerken om complexe maatschappelijke problemen op te (kunnen) lossen. Het is goed dat er wordt samengewerkt omdat deze problemen onmogelijk door één organisatie kunnen worden opgelost. Maar wat betekent de vernetwerking van maatschappelijke thema’s voor de rol van de intern toezichthouders? Hoe organisereert de RvC het toezicht op de lokale netwerken waarin de corporatie - als één van de vele onafhankelijke partijen - participeert? 

Het ledencongres op 20 september 2019 was de aftrap van een verkenning van deze vragen. Bekijk:

Andere interessante links


Veel gezocht