Governance lokale netwerken

Corporaties werken steeds meer met andere organisaties samen in lokale netwerken om complexe maatschappelijke problemen op te (kunnen) lossen. Het is goed dat er wordt samengewerkt omdat deze problemen onmogelijk door één organisatie kunnen worden opgelost. Maar wat betekent de vernetwerking van maatschappelijke thema’s voor de rol van de intern toezichthouders? De VTW houdt zich intensief met dit vraagstuk bezig.

VTW-interviews

Welk type toezicht past bij welk type netwerk? Dat is volgens onderzoeker Cor van Montfort (VU Amsterdam) in een notendop de onderzoeksvraag van twee onderzoeken naar de governance van lokale netwerken, waar de VTW aan meewerkt. Van Montfort, die samenwerkt met hoogleraar Patrick Kenis (Tilburg University), geeft een stand van zaken in een interview met VTW.
Lees het interview met Cor van Montfort

Toezichthouders hebben de gezamenlijke opgave van netwerken in zorg en welzijn én het belang van mensen om wie het gaat vaak onvoldoende in het vizier. Onbewust focussen zij in het toezicht vooral op de effecten op de eigen organisatie. Dat stelt Barbara Geurtsen die een verkennend onderzoek deed naar de invloed van intern toezicht op de meerwaarde van lokale netwerken.
Lees het interview met Barbara Geurtsen

Ledencongres

'Juist in deze tijd is het belangrijk dat maatschappelijke organisaties over grenzen heen kijken. We hebben veel raakvlakken in ons werk. Het gaat ons allemaal om het welzijn van de bewoners. Zet de ramen meer open. Probeer eens uit de regelwaan van de dag te breken', zo verwoordde Frank van Rooij, bestuurder Radius Welzijn, de opgave tijdens ons congres op 20 september 2019 'Toezicht op lokale netwerken is zoektocht'.  

Andere interessante links


Veel gezocht