Informatisering & digitalisering

Informatisering en digitalisering zijn onlosmakelijke onderdelen van ons dagelijks leven geworden en de ontwikkelingen gaan steeds verder. Een grote opgave voor corporaties. Ook raden van commissarissen krijgen steeds meer met informatisering te maken. Digitalisering en informatisering is één van de speerpunten van de VTW in het jaarplan 2020.

In het voorjaar van 2020 organiseert de VTW in samenwerking met Aedes zes regionale bijeenkomsten over digitalisering. Meer informatie hierover volgt nog. De handreiking Digitalisering en informatietechnologie uit 2018 wordt momenteel geactualiseerd.

De VTW Academie biedt een masterclass Digitalisering en informatisering aan. 

Links


Veel gezocht