Digitalisering & informatisering

Digitalisering en informatisering zijn onlosmakelijke onderdelen van ons dagelijks leven geworden en de ontwikkelingen gaan steeds verder. Een grote opgave voor corporaties. Ook raden van commissarissen krijgen steeds meer met informatisering te maken. 

In het voorjaar van 2020 organiseerde de VTW in samenwerking met Aedes zes regionale bijeenkomsten over digitalisering. De handreiking Digitalisering en informatietechnologie is destijds geactualiseerd. In deze handreiking nemen we u mee in de ontwikkelingen en beschrijven we wat de gevolgen kunnen zijn voor corporaties. Kansen genoeg, maar we staan ook stil bij de bedreigingen en ethische vragen

VTW Academie

De VTW Academie biedt de volgende leergangen aan op het gebied van digitalisering en informatisering:
De masterclass Digitalisering en informatisering
Een Online college ‘Toezicht op privacy en gegevensbescherming.
En de masterclass: Cybersecurity, privacy en ethiek

Links


Veel gezocht