Vacatures

Lid Raad van Commissarissen met expertise op bestuurlijk en financieel-economisch terrein, voorzitter van de Auditcommissie

25-11-2022

  • Anders, zie vacaturetekst
  • 11-12-2022
  • Niet op voordracht van OR of HO
  • Naar vacature


Voorzitter Raad van Commissarissen bij DUWO (via PublicSpirit)

25-11-2022

Profiel

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter na twee zittingsperioden per eind februari a.s. zoekt de RvC van DUWO een verbindende opvolger met ervaring als bestuurder opgedaan bij een Universiteit of HBO.

Hierbij heeft u ruime kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van studentenzaken en huisvesting. Daarnaast bent u goed bekend met de actualiteit in het HBO en/of Universitair onderwijs. U beschikt verder over relevante netwerken en bent als bestuurder een vaardig strateeg.

Als voorzitter heeft u globaal de volgende taken:

onderhouden van contact met het bestuur;
in overleg met de bestuurder de RvC-agenda opstellen en bewaken, het voorbereiden (i.s.m. de bestuurssecretaris) en adequaat leiden van de vergaderingen;
bewaken van de governance, toezichtvisie, algemene beleidslijnen en borgen kwaliteit van toezicht;
het organiseren van collegiale besluitvorming in de RvC;
aanspreekpunt buiten de vergaderingen voor de overige leden;
waar nodig en in overleg met het bestuur het onderhouden van externe contacten.
Profiel voorzitter

Om deze functie goed uit te kunnen voeren beschikt u over de volgende specifieke kwaliteiten:

ervaren en visionaire bestuurder uit het hoger onderwijs (HBO en WO) en ervaring als portefeuillehouder van de onderwerpen onderwijs / internationaliseringen of huisvesting;
aantoonbare affiniteit met de bestuurlijke en politieke wereld van wonen / studentenhuisvesting én onderwijs;
generalist met een daarbij behorende brede blik en helicopterview;
uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
zeer goede verbindende samenwerkings- en consensusgerichte vaardigheden;
weet de raad optimaal te laten functioneren, o.a. door ook het ongezegde op te ‘halen’;
oog voor de positie en taken van de bestuurder;
kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen en affiniteit met organisatieontwikkeling en verander-processen;
stimulerend, gezaghebbend en besluitvaardig;
bekend met politieke en maatschappelijke verhoudingen in onderwijssteden;
een open houding naar de toekomst en de rol die DUWO kan spelen als belangrijke studentenhuisvester;
voldoende tijd en voor bijzondere situaties overdag bereikbaar.

Over de organisatie

DUWO (de DUWO Groep) groeide in ruim 70 jaar uit tot marktleider studentenhuisvesting in Nederland. DUWO verhuurt ongeveer 34.000 woningen in de regio’s Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden en Midden-Nederland. Het gaat daarbij zowel om zelfstandige als onz


Lid Raad van Commissarissen

23-11-2022

Profiel

Het nieuwe lid van de RvC:
• Heeft kennis van en ervaring met juridische vraagstukken en kan hierover de organisatie adviseren en een klankbordrol vervullen.
• Heeft kennis van onder andere de toepassing van de wet- en regelgeving voor corporaties, contractvorming en eventueel procesrecht.
• Heeft inzicht in fiscale aspecten.
• Heeft inzicht in de juridische implicaties van nieuwe ontwikkelingen in de corporatiesector.
• Is in staat om projecten, zoals samenwerkingsconstructies, op juridische aspecten te beoordelen en te toetsen.

Over de organisatie

Woonstichting Land van Altena is een actieve woningcorporatie met huurwoningen in Almkerk, Nieuwendijk, Uitwijk en Waardhuizen die zich richt op de huisvesting van mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt.
De aandacht gaat vooral uit naar mens

Selectie procedure

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ in de vacature op de website kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7883.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Globale planning van de procedure:
• reactietermijn : t/m 7 december
• voorselectiegesprekken met PublicSpirit : 13 en 14 december
• presentatie sollicitaties van de kandidaten: 19 december
• selectiegesprekken (2 selectierondes) : 9 en 16 januari
• na voorgenomen benoeming – procedure zienswijze Aw (4-8 weken)


Lid Raad van Commissarissen

23-11-2022

Profiel

Interessante positie voor toezichthouder met verstand van volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling en planologie. Deskundige teamspeler, rolvast en met een hart voor volkshuisvesting.

Over de organisatie

Gezonde woningcorporatie in groene omgeving. Mooie lerende organisatie met menselijke maat, financiële slagkracht en interessante opgave.

Inlichtingen

Willem Almekinders 06-20723398


Lid Raad van Commissarissen - Ons Huis

04-11-2022

Profiel

Voor de Raad van Commissarissen van Ons Huis zijn wij op zoek naar een mensgerichte toezichthouder met kennis van HR en organisatieontwikkeling en met een breed maatschappelijk netwerk


Vacature plaatser

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen vacatures
Wissen