Vacatures

Goud Wonen zoekt drie leden voor de Raad van Commissarissen, waaronder een huurderscommissaris

13-07-2024

Profiel

We zoeken drie nieuwe commissarissen.
Uitgaande van de huidige samenstelling, bezetting en taakverdeling van de RvC en de lacunes die ontstaan door het vertrek van de drie commissarissen zijn de navolgende kwaliteiten en deskundigheden gewenst.

1. wonen en volkshuisvesting (ontwikkeling en beheer)
U heeft bewezen ervaring in het sociale domein, zorg of volkshuisvesting. Er is sprake van kennis van de lokale woningmarkt en andere relevante afspraken, visie documenten en afspraken rondom de volkshuisvesting in de regio. Dit lid heeft daarnaast specifieke vastgoedkennis, waaronder bouwen, methoden, duurzaamheid, processen en vastgoedbeslissingen. U begrijpt de aardbevingsproblematiek in relatie met bewoners.

2. juridisch inzicht
U heeft bewezen ervaring in het juridische werkveld omtrent wonen. Dit lid is bij
voorkeur jurist en heeft kennis van relevante wet- en regelgeving. Kennis van de
Governance Code woningcorporaties is een pré.

3. organisatieontwikkeling
U heeft bewezen ervaring en kennis op het gebied van organisatieontwikkeling en (enige) ervaring met Human Resource Management.

Huurderscommissaris
Eén van de nieuw te benoemen commissarissen worden mede op voordracht van de
huurdersorganisaties benoemd als huurderscommissaris. In dit verband worden de
huurdersorganisaties bij de voordracht betrokken.

Overige voorwaarden
• U mag geen functie(s) vervullen die volgens de Governance Code onverenigbaar zijn met de functie ‘lid van de Raad van Commissarissen’.
• De leden hebben geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met Goud Wonen en hebben geen verhuurde woningen in hun privébezit.
• U moet bereid zijn een recente VOG te overleggen en de zogenaamde ‘fit en proper test’ te doen en deze met goed gevolg te volbrengen.
• Affiniteit met het gebied waarin Goud Wonen werkzaam is, wordt op prijs gesteld.

Over de organisatie

Woningstichting Goud Wonen biedt goed en betaalbaar wonen in de gemeente Het Hogeland voor iedereen die voor huisvesting is aangewezen op een sociale huurwoning. Vanuit het wonen leveren we dienstverlening op maat. In samenwerking met onze partners en huurdersorganisaties dragen we actief bij aan de vitaliteit en leefbaarheid in alle dorpen van ons werkgebied. Veel informatie is te vinden op www.goud-wonen.nl

Inlichtingen

Algemene vragen: Harry Oosting (directeur-bestuurder), via het algemene telefoonnummer: 0595 432 560

Selectie procedure

Wanneer u geïnteresseerd bent in een vacature, dan ontvangt de Raad van Commissarissen graag uiterlijk vrijdag 26 juli 2024 uw motivatiebrief en Curriculum Vitae via het volgende e-mailadres: info@goud-wonen.nl

De gespreksrondes zullen plaatsvinden op:
- maandag 12 augustus 2024
- en vrijdag 16 augustus 2024.
Het streven is de selectieprocedures uiterlijk half september 2024 af te ronden. Eén en ander is mede afhankelijk van wanneer de fit en proper test kan worden gedaan. De datum van benoeming en de termijn wordt in onderling overleg afgestemd


Lid raad van commissarissen met kennis van volkshuisvesting en vastgoed, tevens lid auditcommissie bij l'escaut

12-07-2024

Profiel

Voor deze vacature is de RvC op zoek naar een lid die:
- inzicht heeft in het functioneren en in de actuele ontwikkelingen van de woning- en vastgoedmarkt;
- een visie heeft op de volkshuisvesting, de positie en de rol van woningcorporaties en strategische samenwerkingsverbanden;
- goed is ingevoerd in de volkshuisvestelijke vraagstukken zoals verduurzaming, betaalbaarheid, sociale veiligheid en nieuwe vormen van wonen;
- gesprekspartner is op het gebied van strategisch portefeuillebeleid en assetmanagement;
- bekend is met exploitatie, (her)ontwikkeling, beheer en realisatie van vastgoed;
kennis en ervaring heeft met vraagstukken rondom bedrijfsvoering, financiering en - -- de financiële continuïteit van een woningcorporatie;
- bij voorkeur al ervaring heeft opgedaan in een toezichthoudende rol.

Over de organisatie

L‘escaut heeft ongeveer 6.000 woningen en appartementen in bezit in Vlissingen en Oost-Souburg. Voor elke huurder wordt gezocht naar een woning die het beste past. Samen met huurders, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen wordt geprobeerd de buurt zo fijn mogelijk te houden. Waar nodig zorgen de vakmensen voor reparatie en onderhoud. En er wordt op gelet dat de woningen ook voor toekomstige huurders passend zijn. Zo blijft de woningvoorraad geschikt voor de toekomst.

Bij l’escaut staan de huurders centraal. Zij willen een goede en betaalbare woning in een prettige omgeving. Dat is de opgave waar l’escaut voor staat.

De maatschappij en daarmee de omgeving van l’escaut is steeds in beweging. Daarom is sinds 2018 de organisatie anders ingericht. De klant staat hierbij centraal. L’escaut bestaat nu uit drie afdelingen: Wonen, Bedrijfsvoering en Vastgoed. Elke afdeling heeft een eigen klantteam, zodat de huurder snel de juiste medewerker weet te vinden. De directie staat onder toezicht van de raad van commissarissen. Meer informatie over l’escaut waaronder ook het ondernemingsplan en jaarverslag is te vinden op: lescaut.nl

Over de RvC

De raad van commissarissen (RvC) van l’escaut bestaat uit vijf leden. De RvC heeft onder andere als taak toezicht te houden op de volkshuisvestelijke prestaties en de financiële continuïteit van l’escaut. Voor ieder lid van de RvC is het uitgangspunt dat zij onafhankelijk en professioneel zijn in hun rol als toezichthouder en een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de volkshuisvestingssector en de doelstellingen van l’escaut hebben. De sfeer binnen de raad is betrokken, informeel en constructief.

Selectie procedure

De werving en selectie voor deze procedure wordt begeleid door Berenschot. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 16 augustus een motivatiebrief en curriculum vitae in via de website van Berenschot.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jolanda via 06-21 23 41 48 (afwezig van 31 juli tot en met 19 augustus) of Lotte via 06-25 72 25 89 (afwezig van 24 juni tot en met 8 juli). Zij vertellen je graag meer over de vacature.

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot in week 34 en 35. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor de RvC van l’escaut op 13 september. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismaking met de RvC van l’escaut op 20 september. Benoeming vindt plaats per 1 januari 2025.


Lid raad van commissarissen bij Mozaïek Wonen – via Whyz Executive Search

12-07-2024

Profiel

- Je wordt lid van de raad van commissarissen van Mozaïek Wonen, een betrouwbare organisatie met lef!
- Je hebt een financieel-economisch profiel. Je past bij een rol in de Auditcommissie.
- Je hebt een goed inzicht in organisaties, organisatieontwikkeling en ruime kennis van brede bedrijfsvoering waaronder een sterk inzicht in financiën.
- Je hebt ervaring in een zakelijke omgeving.
- Je hebt een brede blik op overige vraagstukken en kunt deze benaderen vanuit de belangen van de huurders en de brede opgave en de visie van Mozaïek Wonen in het koersplan.
- Je hebt affiniteit met de mensen om wie het gaat, de huurders. Je hebt intrinsieke interesse in de huurder en een goede visie op dienstverlening aan de huurders.
- Je hebt inzicht in governance en de rol van een commissaris. Ervaring als commissaris is geen must.
- Binding met het werkgebied is een pré.
- Je past goed in een ervaren, samenwerkingsgericht team.
- Je bent van nature zorgvuldig en kijkt vooral naar het grotere geheel; waar nodig heb je oog voor details.
- Je durft met een positieve grondhouding scherpte aan te brengen in een dialoog en het andere geluid op tafel te leggen.
- Je hebt ruim tijd en flexibiliteit om de rol van commissaris op professionele wijze invulling te geven.
- Je bent bereid je inhoudelijk te verdiepen in de specifieke ‘ins en outs’ van een woningcorporatie in het algemeen en Mozaïek Wonen in het bijzonder.

Over de organisatie

Mozaïek Wonen is een middelgrote woningcorporatie in de regio Midden-Holland. De organisatie verhuurt meer dan 10.000 sociale huurwoningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug, Moordrecht en Gouderak. Daarnaast biedt Mozaïek Wonen ondersteuning aan woningbouwstichting Reeuwijk bij de uitvoering van haar beheertaken voor haar circa 1.100 huurders in Reeuwijk. Beide corporaties zijn voornemens om tot een fusie te komen per 1 januari 2025.

Inlichtingen

Anouk van der Stroom - Whyz Executive Search

Selectie procedure

Mozaïek Wonen werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een lid raad van commissarissen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anouk van der Stroom via vacature.mozaiekwonen@whyz.nl. Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/mozaiek-wonen. Reageren kan tot en met 1 september 2024.


Directeur-bestuurder (Energiek boegbeeld bouwend aan een duurzame toekomst)

10-07-2024

  • Anders, zie vacaturetekst
  • 01-09-2024
  • Niet op voordracht van OR of HO
  • Naar vacature
Profiel

Voor de Raad van Bestuur van De Woonplaats is CK Search op zoek naar een directeur-bestuurder (energiek boegbeeld bouwend aan een duurzame toekomst).

De Woonplaats is met 16.500 verhuurbare woningen in Twente en de Achterhoek een van de grootste corporaties in Oost-Nederland. We hebben de komende jaren te maken met een enorme volkshuisvestelijke opgave, een grillige politieke agenda en maatschappelijke ontwikkelingen. Aan meer dan 30.000 mensen bieden we een thuis in de gemeenten Enschede, Winterswijk, Oost-Gelre en Aalten. Met onze 235 medewerkers werken we dagelijks aan onze missie ‘Goede en betaalbare woningen voor onze sociale doelgroep in prettige en leefbare buurten, op een innovatieve en maatschappelijke wijze nu en in de toekomst’. Daarbij houden we rekening met de impact op de maatschappij. Dat betekent vooruitdenken, slim beslissen en tegelijkertijd lef hebben. Het behoort tot ons DNA. Wij willen een vooraanstaande speler blijven in de steeds complexer wereld van de volkshuisvesting. Dat vergt dat we onze organisatie en mensen blijven ontwikkelen. Daarom breiden wij onze Raad van Bestuur uit tot twee personen. Naast een collega die intern doorschuift, zijn wij daarom op zoek naar een directeur-bestuurder.

Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder op de site van CK Search!


Twee leden raad van commissarissen Maasdelta

08-07-2024

Profiel

- Je wordt lid van de raad van commissarissen van Maasdelta. Maasdelta is een netwerkorganisatie met hart voor de klant: de klanten staan centraal en samenwerking zit in de genen!
- Profiel 1: je herkent je in het profiel bedrijfsvoering.
- Je maakt de goede afweging tussen maatschappelijk rendement en financiële continuïteit, waarin je de opgave van Maasdelta centraal stelt.
- Profiel 2: je herkent je in het profiel vastgoedontwikkeling.
- Je bent in staat de bedrijfsmatige processen van de corporatie voor wat betreft beheer, asset management, strategisch voorraadbeleid en vastgoedprojectontwikkeling.
- Je bent bekend met de wereld van het vastgoed en de marktpartijen die daarin opereren.
- Je hebt de kennis om vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer, strategisch voorraadbeleid en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te kunnen beoordelen.
- Je hebt de kennis om investeringen en desinvesteringen te beoordelen.
- Eén van beide kandidaten wordt benoemd op voordracht van de huurders. Je past specifiek bij deze positie als je affiniteit hebt met de mensen om wie het gaat, de huurders. Je hebt intrinsieke interesse in de huurder en een goede visie op dienstverlening, waaronder inzicht in klantgericht denken en communicatie.

Daarnaast zijn wij op zoek naar enkele van de volgende aspecten:
- Relevante bestuurlijke ervaring en strategisch denken.
- Kennis van en/of inzicht in volkshuisvesting: je hebt een visie op maatschappelijke vraagstukken als leefbaarheid in de wijken, woningnood, wens om te bouwen, duurzaamheid, energietransitie en energiearmoede.
- Kennis van digitalisering en gebruik van data.
- Binding met het werkgebied.

Over de organisatie

Maasdelta is een woningcorporatie met 17.000 woningen en bedrijfspanden in Maassluis, Hellevoetsluis, Brielle en Spijkenisse. Het hoofdkantoor staat in Spijkenisse. Er werken zo’n 170 medewerkers bij Maasdelta.

Inlichtingen

Annelien Zuidema - Whyz Executive Search

Selectie procedure

Maasdelta Groep werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een bestuurder. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annelien Zuidema via vacature.maasdeltagroep@whyz.nl. Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/rvmaasdelta/. Reageren kan tot en met 25 augustus 2024.


Lid Raad van Commissarissen - Bazalt Wonen (via erly)

05-07-2024

Profiel

Voor de Raad van Commissarissen van Bazalt Wonen is erly op zoek naar een maatschappelijk betrokken en enthousiaste toezichthouder met kennis van volkshuisvesting


Lid, tevens inkomend voorzitter, RvC

01-07-2024

  • Anders, zie vacaturetekst
  • 25-08-2024
  • Niet op voordracht van OR of HO
  • Naar vacature


Lid Raad van Commissarissen - Laurentius (via erly)

01-07-2024

Profiel

Voor de Raad van Commissarissen van Laurentius is erly op zoek naar een verbindend en toegankelijke toezichthouder met sociaal-maatschappelijk profiel en hart voor huurders


Lid raad van commissarissen bij Trivire (op voordracht van de huurders) – via Whyz Executive Search

28-06-2024

Profiel

- Je wordt commissaris bij Trivire: je herkent je in het profiel zorg en wonen en past bij de rol van ‘huurderscommissaris’.
- Je hebt ruime kennis van zorgontwikkeling en kennis van gezondheid in brede zin.
- Je hebt algemeen inzicht in volkshuisvesting en specifieke ervaring met zorg en welzijn. Je bent bekend met innovatie op gebied van zorg en wonen en de samenwerking tussen zorg en wonen.
- Je wordt benoemd op voordracht van de huurders: je hebt affiniteit met de doelgroep van Trivire en hebt intrinsieke betrokkenheid bij huurdersperspectieven, medezeggenschap en klantgerichtheid.
- Je hebt een visie op maatschappelijke ontwikkelingen (zoals langer thuis wonen, digitalisering, duurzaamheid, energieproblematiek, sociale innovatie e.d.) en de invloed daarvan op de samenwerking met de sociale- en zorgsector.
- Je hebt inzicht in governance - ervaring als commissaris is geen vereiste.
- Je bent open, eerlijk en positief. Je draagt bij aan een positieve teamdynamiek.
- Je hebt een bevragende stijl en stelt, bij voorkeur, je eigen oordeel uit.
- Je denkt innovatief en oplossingsgericht en inspireert je omgeving. En je bent vasthoudend en creatief.
- Je handelt van nature naar de geest van de wet of regel.
- Je bent een betrokken commissaris die actief in verbinding is met de Huurdersparticipatieraad Trivire.
- Je hebt ruim tijd en flexibiliteit om de rol van commissaris op professionele wijze invulling te geven.
- Binding met de regio Drechtsteden is een pre.

Over de organisatie

Van betekenis zijn voor mensen. Dat is waar Trivire zich dagelijks voor wil inzetten. Daar werken de medewerkers met passie aan, samen met bewoners, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Vanuit het hoofdkantoor, maar vooral ook in de wijken zelf.

Selectie procedure

Trivire werkt samen met Whyz Executive Search in de search naar een lid raad van commissarissen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robin de Vries via vacature.trivire@whyz.nl. Download het uitgebreide profiel via https://www.whyz.nl/vacatures/trivire. Reageren kan tot en met 18 augustus 2024.


Lid Raad van Commissarissen, financieel-economisch profiel

21-06-2024

Profiel

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van een lid van de RvC per augustus van dit jaar zoekt de RvC:

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN, financieel-economisch profiel

De RvC zoekt een ervaren financial, bekend met de wereld van de woningcorporaties, de maatschappelijke opgaven en het speelveld.

Alle commissarissen hebben kennis van governance. De expertise kan blijken uit bijvoorbeeld: kennis van, ervaring met of inzicht in sturings-, inrichtings- en verantwoordingsvraagstukken van organisaties, besturen of toezichthouden, een visie op toezicht, compliance en governance, vernieuwing van het toezicht, opzet en uitvoering van integriteitsbeleid en risicobeheersing.
Naast een aantal algemeen geldende basiskwaliteiten en competenties – uitgebreide profielschets van de RvC is hier te downloaden – gelden voor het RvC-lid met het financieel-economische profiel de volgende specifieke wensen:
• Kennis en inzicht op strategisch niveau in vraagstukken betreffende de financiële strategie en continuïteit van een corporatie en in financieel-economische vraagstukken.
• Ervaring met het beoordelen van investeringsbeslissingen en ervaring met bank/treasury-activiteiten is een vereiste.
De expertise kan blijken uit bijvoorbeeld: kennis van, ervaring met of inzicht in vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit, financiële risico’s en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen, beoordelen risico’s investeringsbeslissingen, financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control (risicomanagement), regels voor (financiële) verslaglegging, kennis van waarderingsmethoden vastgoed.
· Het is een pre als een kandidaat ook bredere ervaring heeft op het gebied van bedrijfsvoering, met name ICT.

Over de organisatie

De Woningstichting Naarden (= WSN) is een kleinschalige, corporatie actief in de gemeente Gooise Meren, regio Gooi en Vechtstreek.
WSN is al ruim 100 jaar actief in een van de meest gewilde woningmarkt-gebieden van Nederland.
De corporatie heeft 822 eenheden in beheer (sociale huurwoningen, vrije sectorwoningen, zorg eenheden, bedrijfsruimten, winkels en garages) en is nauw verbonden met haar huurders.

Het streven van WSN is om goede en betaalbare huisvesting te bieden aan woningzoekenden, waaronder woningzoekenden met een zorg of begeleidingsvraag, die niet in staat zijn om zelfstandig een woning te kopen c.q. te huren in de regio.
Het meest recente visitatierapport noemt als sterke punten:
· Direct benaderbaar, korte lijnen, betrokken en professioneel, zichtbaar en behulpzaam.
Een effectieve en doelmatige organisatie. Ervaren en deskundig personeel. Actief op het gebied van buurtbemiddeling en leefbaarheidsproblematiek.
· Een gezonde financiële positie.
· Een gematigd huurprijsbeleid.
· Intern toezicht is op orde met focus op de maatschappelijke meerwaarde.
· Een hoge score op klanttevredenheid.

Vanzelfsprekend zijn er ook uitdagingen. Het ondernemingsplan ‘Prettig Wonen’ noemt als speerpunten: betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
WSN heeft er vooralsnog voor gekozen als zelfstandige organisatie door te gaan omdat ze van mening is als een kleine, lokaal verankerde corporatie van meerwaarde te zijn voor haar huurders.
De omvang van de corporatie maakt dat er sterk(er) wordt ingezet op samenwerking met partners in een flexibele schil.
De organisatie omvat veertien betrokken medewerkers, met hart voor de huurders, onder leiding van directeur-bestuurder Lilian Verheul.

Over de RvC

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft vier leden. De RvC is werkgever van en klankbord voor de directeur-bestuurder en houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur, op de algemene gang van zaken in de organisatie – de reguliere bedrijfsvoering, zoals onderhoud, nieuwbouw, woningtoewijzing, huurachterstanden en functioneren en continuïteit van de organisatie – en op het functioneren van de bestuurder. Ook ziet de RvC toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in de statuten , hoe de RvC handelt in de toezichtsvisie.
De leden zorgen ervoor dat zij geïnformeerd zijn en blijven over maatschappelijke ontwikkelingen, zowel algemeen als in de omgeving waarin Woningstichting Naarden actief is.

De RvC kenmerkt zich als tegenwicht en bondgenoot van het bestuur, zonder “op de stoel van de bestuurder te zitten”. Er wordt een proactieve opstelling verwacht bij onderwerpen met een grote impact, zoals begroting, beleidsplan en samenwerking. De sfeer binnen de RvC valt te omschrijven als: open, integer, kritisch, met aandacht voor elkaar en de organisatie, respectvol, een goede benutting van ieders deskundigheid. Er wordt gewerkt in een ontspannen sfeer en vooral ook met (werk)plezier.
De RvC volgt de Governance Code voor woningcorporaties en hanteert een intern toetsingskader. Alle leden zijn lid van de VTW.

Selectie procedure

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 25 augustus via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.
· Sluitingstermijn van de vacature is 25 augustus.
· De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 26 augustus tot en met 6 september.
· Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats in de week van 9 september.
· Tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats in de week van 16 september.
· Voorgenomen benoemingsdatum: november 2024.
Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).Vacature plaatser

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen vacatures
Wissen