Vacatures

Lid van de Raad van Commissarissen met expertise op het terrein van Volkshuisvesting, Verduurzaming en Digitalisering

21-03-2023

Profiel

Wegens het vertrek van één van de leden, zoekt de RvC:

een lid van de Raad van Commissarissen
met expertise op het terrein van Volkshuisvesting, Verduurzaming en Digitalisering


Je bent een toegankelijk persoon, gericht op samenwerking, met een onafhankelijke houding. Je biedt tegenwicht door positief kritische vragen te stellen aan je collega RvC-leden en het bestuur. Je hebt een uitgesproken visie op de volkshuisvesting, je kent de dynamiek op de regionale Rotterdamse woningmarkt en de positie en rol van woningcorporaties.

De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van SOR, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kun je downloaden op de website van Atrivé.

Over de organisatie

Wij zijn SOR: Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam. Opgericht in 1986 om ouderen in Rotterdam met een klein inkomen, te helpen bij het vinden van een fijne en veilige woonomgeving: ‘Een thuis waar je jezelf kan zijn’. We geloven dat kwaliteit van leven

Inlichtingen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit van Vegchel (tel. 06 52 67 01 12 of Sylvia Raben (tel. 06 12 56 5674).

Selectie procedure

Personen die passen in het beschreven profiel nodigen wij graag uit om uiterlijk zondag 23 april a.s. een brief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Sylvia Raben, mail: sollicitatie@atrive.nl o.v.v. lid RvC SOR. Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gewaarborgd. De oriënterende gesprekken met Atrivé vinden plaats in week 17 in Utrecht. De eerste ronde gesprekken vindt plaats in weken 18 en 19 bij SOR.

Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na advies van de ondernemingsraad en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties.

We nodigen nadrukkelijk ook jonge dan wel minder ervaren toezichthouders, woonachtig in Rotterdam, uit om te reageren.


Lid Raad van Commissarissen- Profiel digitalisering, data en innovatie

17-03-2023

Profiel

Dit verwacht de RvC van de nieuwe commissaris met het profiel digitalisering, data en innovatie:
Dit profiel is primair gericht op digitalisering, IT, data en innovatie, bij voorkeur binnen de volkshuisvesting. De volgende deskundigheden/expertise wordt gevraagd:
• Ruime kennis van processen in (bij voorkeur volkshuisvestelijke/ vastgoed-)organisaties en de rol van ICT hierin: zowel interne processen als processen tussen organisatie en externe belanghebbenden.
• Kennis van en ervaring heeft met de digitale transformatie gericht op een betere inrichting van de organisatie en de dienstverlening.
• Expertise en visie op digitalisering en de impact ervan op organisaties en klanten.
• Inzicht in of visie op de impact van data op bij voorkeur woningcorporaties.
• Bij voorkeur kennis van veiligheidsrisico’s (bijvoorbeeld cyber- en privacyvraagstukken).
• Visie hebben op maatschappelijke trends in de samenleving en (sociale) innovatie.

De uitdagingen op het gebied van digitalisering voor een woningcorporatie zijn groot. Thema’s zoals de staat van het onderhoud van het vastgoed, in het bijzonder de binnenkant van woningen, betaalbaarheid van huren versus onderhoud, investeren in duurzaamheid, beheren en/of ontwikkelen.

De RvC vindt diversiteit en inclusie belangrijk. Bij voorkeur is de RvC een afspiegeling van de samenleving. De RvC zoekt bij voorkeur een relatief jong(er) persoon die woonachtig of werkzaam is in de regio Het Groene Hart. Er is ruimte voor een onervaren/minder ervaren commissaris, die het vermogen heeft om met een frisse blik de rol van commissaris te vervullen.
Naast deze specifieke wensen geldt voor alle commissarissen dat zij kennis en ervaring hebben of minimaal de bereidheid hebben om kennis en ervaring te verwerven op de volgende onderwerpen:
• Kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Woningwet, BTIV 2015 en Governancecode Woningcorporaties.
• Ervaring met besturen of toezicht houden op woningcorporaties of andere maatschappelijk werkzame instellingen.
• Kennis over stakeholders (zoals huurders, gemeenten, toezichthouders) en wanneer/ hoe deze te informeren en betrekken).
• Kennis van en/ of ervaring in het maatschappelijk en politieke speelveld, landelijk, regionaal en zo mogelijk ook lokaal.
• Kennis van de (lokale) woningmarkt.
• Kennis van en/of ervaring met wonen en zorg en maatschappelijk vastgoed.
• Kennis van de (lokale) doelgroepen van beleid en bijbehorende opgave voor de
woningcorporatie.
Meer informatie met betrekking tot de RvC vind je op de website van Woonforte, klik hier.

Daarnaast noemt de VTW een aantal competenties waarover een commissaris moet beschikken, gebaseerd op het op de Woningwet gebaseerde Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Meer informatie vind je hier: www.vtw.nl/competenties-commissaris.

Bezoldiging
De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld.

Over de organisatie

De woningcorporatie Woonforte in Alphen aan den Rijn beheert ruim 10.000 woningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam. Kerntaak van de woningcorporatie is en blijft het bieden van passende, goede en betaalbare huisvesting in leefb

Inlichtingen

Drs. Wilbert de Kroon, directeur Diemen & Van Gestel: 0346-354354 of 06-53975533

Selectie procedure

Solliciteren
De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 9 april via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

• Sluitingstermijn van de vacature is 9 april.
• De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 10 tot en met 21 april.
• Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op 9 of 10 mei.
• Eventueel tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats in de week van 15 tot en met 19 mei.
• Inwinnen van referenties en de voorbereiding op de fit- en propertoets: mei/juni.
• Voorgenomen benoemingsdatum: zo spoedig mogelijk.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via: www.ilent.nl/onderwerpen/governance-en-integriteit/zienswijze-geschiktheid-en-betrouwbaarheid


Twee leden raad van commissarissen (voorzitter en lid RvC)

16-03-2023

Profiel

Door het vertrek van twee leden van de raad van commissarissen komen de volgende vacatures beschikbaar:

Twee leden raad van commissarissen
(voorzitter en lid RvC)
waarvan één met expertise HR, sociale innovatie (inclusie) en organisatieontwikkeling
waarvan één met de expertise financiën/bedrijfsvoering/control
Eén van de twee nieuwe leden heeft ervaring als voorzitter of heeft bestuurlijke ervaring

Over de organisatie

Woningbelang is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor passende huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen. De woningcorporatie heeft in Valkenswaard en Bergeijk circa 4.300 huurwoningen en maatschappelijk vastgoed zoals gezondheidscentra

Selectie procedure

Personen die passen in het beschreven profiel nodigen wij uit om te reageren voor 16 april. Mocht er interesse zijn in de rol van voorzitter, dan verzoeken wij om dit expliciet te vermelden. Graag een brief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Sylvia Raben, mail: sollicitatie@atrive.nl o.v.v. voorzitter of lid RvC Woningbelang. Voor vragen kun je contact opnemen met Sylvia Raben (tel. 06 12 56 56 74) of Gerrit van Vegchel (tel. 06 52 67 01 12).
De oriënterende gesprekken met Atrivé vinden plaats in week 16 en 17 in Utrecht. De eerste ronde gesprekken vindt plaats in weken 18 en 19 bij Woningbelang.
Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt gewaarborgd. Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na advies van de ondernemingsraad en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties.


Betrokken lid van de raad van commissarissen

16-03-2023

Profiel

Door het vertrek van een lid van de raad van commissarissen ontstaat er de volgende vacature:

Betrokken lid van de raad van commissarissen
Met kennis op het gebied van volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling, vastgoedbeheer en verduurzaming

Wat voor persoon zoekt Woongoed Middelburg?
De RvC bestaat uit vijf personen met een generalistische inslag die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De leden hebben expertise op specifieke aandachtsgebieden en beschikken over een helikopterview om over de grenzen van de eigen aandachtsgebieden heen te kijken. Van de RvC-leden wordt besluitvaardigheid en betrokkenheid verwacht waarbij zij een open en lerende houding hebben. Vanuit meervoudige perspectieven komt de RvC tot oordeelsvorming en besluitvorming. Het is van belang dat zij betrokkenheid voelen bij de context waarin Woongoed Middelburg werkzaam is. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde.

De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van Woongoed Middelburg, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kun je downloaden op de website van Atrivé.

Over de organisatie

Woongoed Middelburg is een sociale huisvester met hart, ziel en zakelijkheid verbonden aan haar stad. Een verhuurder voor ruim 6.300 huishoudens die zonder Woongoed niet vanzelfsprekend zelfstandig kunnen wonen. Bewoners die behalve een duurzame en betaal

Selectie procedure

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 30 april a.s. via sollicitatie@atrive.nl voorzien van uw motivatie en cv. De selectieprocedure wordt begeleid door Fleur Hordijk en Gerrit van Vegchel van Atrivé. Voor meer informatie over de vacature kunt u de websites van www.woongoed.nl of www.atrive.nl bezoeken. U kunt ook met Fleur Hordijk (tel. 06 12 34 25 76) of Gerrit van Vegchel (tel. 06 52 67 01 12) contact opnemen. Mailen kan ook f.hordijk@atrive.nl of g.van.vegchel@atrive.nl.

De oriënterende gesprekken met Atrivé vinden plaats in week 19. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op in week 20 in Middelburg.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat. De ondernemingsraad heeft adviesrecht.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader.


Senior beleidsmedewerker public affairs en communicatie (36 uur)

08-03-2023

Profiel

Functieomschrijving
Als Senior beleidsadviseur public affairs en communicatie ga je vanuit de strategische koers aan de slag om op politieke en bestuurlijk niveau impact te maken. Je volgt de actualiteiten op het gebied van volkshuisvesting en governance op de voet, je zoekt naar trends en (nieuwe) ontwikkelingen in de markt en plaatst dit in de juiste context. Je werkt inhoudelijke proposities uit, organiseert sessies met stakeholders, schrijft beleidsstukken en creëert lobbykansen die je vervolgens benut. Je ondersteunt het bestuur en de directeur proactief en bent mede een verbindende schakel op landelijk niveau. Je onderhoudt onder meer contacten met woordvoerders van politieke partijen, ambtenaren van verschillende ministeries en stakeholders in en om de sector; zoals o.a. Aedes, Autoriteit Woningcorporaties, het platform De Vernieuwde Stad, Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Op het gebied van communicatie ben je zowel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een lange termijnstrategie als het schrijven en beheren van content voor social media, nieuwsbrieven, de website en andere doeleinden etc. Je bewaakt de huisstijl en bent je voor je collega’s het aanspreekpunt voor alle communicatie-uitingen. De VTW organiseert regelmatig live bijeenkomsten, webinars en heeft een goed beluisterde podcast. Deze bereid je inhoudelijk voor en begeleidt ook de uitvoering hiervan, als je het leuk vindt dan kun je daar een actieve rol in spelen. Daarnaast onderzoek je nieuwe mogelijkheden om de dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Je werkt nauw samen met het bestuur, de leden, woningcorporaties, leveranciers en natuurlijk het team van VTW dat bestaat uit een directeur, een senior beleidsmedewerker, directiesecretaresse/ledenadministratie en een verenigingssecretaresse.

Functie-eisen:
• Je hebt een HBO+/WO- werk- en denkniveau
• Je kent de weg in politiek Den Haag en zet graag je tanden in pittige vraagstukken
• Je weet waar nodig met overtuigingskracht zaken te realiseren op ambtelijke en bestuurlijke tafels
• Je hebt een vlotte pen en bent communicatief sterk
• Je bent van nature nieuwsgierig en creatief, hebt oog voor detail en bent flexibel
• Je kijkt vooruit maar weet ook om te gaan met de waan van de dag
• Je bent een echte netwerker en werkt graag samen om doelen te bereiken
• Je hebt ervaring of affiniteit met het ontwikkelen van live bijeenkomsten, webinars en podcasts en je haalt energie uit het informeren, inspireren en motiveren van mensen
• Je hebt affiniteit of ervaring met de maatschappelijke opgaven op het gebied van volkshuisvesting en met governance

Over de organisatie
De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) is de beroepsvereniging van en voor ruim 1.150 leden die als commissaris samen meer dan 1.300 interne toezichtfuncties uitoefenen bij ongeveer 275 woningcorporaties. De VTW faciliteert en ondersteunt de leden hierbij. De volkshuisvesting staat weer op de kaart en de woningcorporaties hebben een grote maatschappelijke opdracht. De actualiteiten volgen elkaar snel op. De vereniging behartigt de belangen van het interne toezicht en bevordert de kwaliteit en ontwikkeling hiervan. Het lidmaatschap van de VTW is daarmee een bevestiging van de professionele wijze waarop de leden hun taken als interne toezichthouder van de woningcorporatie uitoefenen. Hierbij staat de maatschappelijke taak van de woningcorporatie centraal; namelijk voldoende betaalbare woningen, van goede kwaliteit en duurzaam, voor mensen die huurtoeslag ontvangen en mensen met lagere middeninkomens en voor kwetsbare groepen. Er zijn vijf personen werkzaam bij de VTW. Meer over VTW

Arbeidsvoorwaarden
De VTW biedt je een
• Prettige en informele werksfeer in een ambitieuze organisatie
• Een bruto maandsalaris van ca. € 5.500 afhankelijk van opleiding en werkervaring (CAO woondiensten, functiegroep L)
• Reiskosten- en thuiswerkvergoeding
• Een laptop en telefoon van de zaak
• In de eerste instantie wordt een jaarcontract geboden dat bij goed functioneren kan worden omgezet naar een vast dienstverband

Selectie procedure

De VTW laat zich in deze procedure begeleiden door PolderBanen. Je kunt solliciteren t/m dinsdag 28 maart via https://polderbanen.nl/vacature/senior-beleidsmedewerker-public-affairs-en-communicatie-36u/. Voor aanvullende informatie kun je bellen met Jeppe Licht of Evi Gasseling via 073-2032098.


2 leden Raad van Commissarissen

07-03-2023

Profiel

Voor de Raad van Commissarissen van Bazalt Wonen zoekt ERLY:
- een bevlogen huurderscommissaris met kennis van de corporatiesector en volkshuisvesting en
- een scherpe toezichthouder met kennis van maatschappelijk vastgoed en duurzaamheid

Over de organisatie

Bazalt Wonen is een unieke woningcorporatie die naast de verhuur van 7.000 woningen en diverse andere (verhuur)eenheden in Zaltbommel en Altena ook volkshuisvestelijke ondersteuning op Saba en Sint Eustatius biedt.

Inlichtingen

Miranda Been


Lid raad van commissarissen bij Woonpunt (op voordracht van de huurders) – via Whyz Executive Search

03-03-2023

Profiel

- Je wordt lid van de raad van commissarissen van Woonpunt, op voordracht van de huurders.
- Je hebt goed inzicht in de rol van commissaris en herkent je in het profiel volkshuisvesting.
- Je hebt een scherp oog voor de belangen van de (potentiële) huurders. Je hebt affiniteit met de mensen om wie het gaat: de huurders.
- Je vindt het van belang om actief te investeren in een actieve en constructieve relatie met de huurders(organisaties), onder meer door (in)formeel contact en overleg.
- Je hebt duidelijk zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte (zoals kwetsbare doelgroepen en ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg) en specifiek op de (toekomstige) rol van woningcorporaties.
- Je hebt inzicht in de ontwikkelingen in de sector volkshuisvesting (bij voorkeur inclusief wet- en regelgeving).
- Je hebt kennis van en ervaring met volkshuisvestelijke thema’s als betaalbaarheid, passend toewijzen, wonen en zorg en kwetsbare doelgroepen.
- Je bent in staat om visies te beoordelen op het gebied van wonen, volkshuisvesting en leefbaarheid, in relatie tot zowel de maatschappelijke als de bedrijfsmatige opgave van de corporatie.
- Je hebt inzicht in het functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en het vermogen om dit te vertalen naar strategische keuzes en opgaven voor Woonpunt.
- Je bent bekend met de duurzaamheidsdiscussie en de energietransitie.
- Je hebt ruim tijd en flexibiliteit om de rol van commissaris op professionele wijze invulling te geven.
- Ervaring met de corporatiesector en regionale betrokkenheid geldt als een pré.

Over de organisatie

Woonpunt is de grootste woningcorporatie in Zuid-Limburg en biedt betaalbaar en prettig wonen aan zo’n 18.000 huurders.

Inlichtingen

Annelien Zuidema, Whyz Executive Search


Lid van de Raad van Commissarissen, Sociaal-maatschappelijk en bestuurlijk profiel

02-03-2023

Profiel

Dit zoekt de RvC in de nieuwe commissaris:

Een achtergrond in het sociaal-maatschappelijk domein en in dit domein bestuurlijk actief of met bestuurlijke ervaring.
Betrokken bij de sociaal-maatschappelijke opgaven van deze tijd.
Ervaring op bestuurlijk, strategisch niveau met sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
Omarmen van de visie rondom woon- en leefgeluk en de strategische koers van deltaWonen.
Stevige, betrokken persoonlijkheid, in staat om een eigen, onafhankelijk oordeel te vormen.
Openstaan voor dialoog en de standpunten van anderen naast een zelfstandig standpunt.
Constructief-kritisch en uitdagend op de inhoud, verbindend en respectvol in de relatie.
Bekend met en ervaren in de verschillende rollen van een RvC.
Naast zelf-reflecterend vermogen, relativeringsvermogen en humor.
Woonachtig in de regio Zwolle of met een relevant netwerk door werkzaamheden.

Een uitgebreide profielschets is hier te downloaden.

Bezoldiging

De bezoldiging van RvC-leden is volgens de VTW-beroepsregel. De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn, waarbij de RvC een rooster van aftreden heeft vastgesteld.

Over de organisatie

De organisatie

DeltaWonen in één woord: ambitie. Een thuis voor iedereen is hét fundament is voor groei en geluk, vindt deltaWonen. ‘Groei en Geluk’ is ook de titel van het koersplan. De corporatie wil bijdragen aan een gelukkige samenleving door ster

Inlichtingen

Drs. Wilbert de Kroon, directeur Diemen & Van Gestel: 0346-354354 of 06-53975533

Selectie procedure

Solliciteren

De selectieprocedure wordt begeleid door bureau Diemen & Van Gestel. Uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, kunt u tot en met 26 maart via www.diemenenvangestel.nl/vacatures toezenden aan drs. Wilbert de Kroon, directeur. Voor eventuele vragen: 0346-354354.

Sluitingstermijn van de vacature is 26 maart.
De voor-selectiegesprekken met Diemen & Van Gestel vinden plaats in de periode van 27 maart tot en met 8 april.
Eerste ronde selectiegesprekken met de selectiecommissie: 17 april, 16:30 uur – 20:30 uur.
Tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats op 24 april, eventueel op 1 mei, 16:30 uur – 20:30 uur.
Inwinnen van referenties, een integriteitsonderzoek en de voorbereiding op de fit- en propertoets: mei/juni.
Voorgenomen benoemingsdatum: nader te bepalen.

Voordat de benoeming plaats kan vinden, beoordeelt de Autoriteit Woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun beoordelingskader (te vinden via deze link).


Lid Financiële Commissie VTW

25-02-2023

  • Anders, zie vacaturetekst
  • 24-03-2023
  • VTW
  • ZOETERMEER
  • Zuid-Holland
Profiel

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VTW heeft een financiële commissie ingesteld. De commissie adviseert de ALV en het bestuur van de VTW over financiële aangelegenheden. De commissie beoordeelt de jaarrekening in ieder geval ten aanzien van de rechtmatigheid en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de ALV. De instelling en taken van de Financiële Commissie zijn geregeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de VTW. Heeft u financiële kennis, bent u toezichthouder bij een woningcorporatie en wilt u zich inzetten voor een financieel gezonde VTW, dan ontvangen wij uiterlijk 24 maart 2023 een e-mail met uw motivatie en curriculum vitae.

De Financiële Commissie bestaat uit drie leden, die worden gekozen uit de leden van de VTW en benoemd voor een periode van vier jaar door de ALV. Zij zijn eenmaal herbenoembaar.
Over het lidmaatschap van de financiële commissie:
• Leden van de commissie dienen toezichthouder te zijn bij een woningcorporatie.
• Het lidmaatschap van de Financiële Commissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur van de VTW.
• De leden krijgen een bescheiden financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

De Financiële Commissie stelt elk jaar een verslag op met bevindingen en adviezen aan de ALV en het bestuur. Hiervoor komt zij in de regel één keer per jaar bij elkaar en spreekt dan met penningmeester, de directeur VTW en de accountant. Het verslag wordt geagendeerd voor de voorjaarsvergadering van de ALV, waarin het jaarverslag en de jaarrekening van de VTW worden goedgekeurd. Een lid van de commissie geeft tijdens deze ALV een toelichting op de bevindingen. Daarnaast nodigt het bestuur de leden van de commissie jaarlijks uit voor een gesprek tijdens een bestuursvergadering.

Inlichtingen

Voorzitter van de Financiële Commissie, André van Vliet (06-15024830) of Bronia Vermaas (06-21240211)

Selectie procedure

U kunt uw interesse voor deze vacature kenbaar maken door uiterlijk 24 maart 2023 een korte motivatiemail en een CV te sturen aan: Bronia Vermaas, directeur VTW (bureau@vtw.nl).
U verneemt uiterlijk 31 maart 2023 of u tot de geselecteerde kandidaten behoort.

De sollicitatiegesprekken met André van Vliet en Stefan de Zeeuw van de Financiële Commissie en Bronia Vermaas, directeur VTW, vinden plaats op woensdagochtend 5 april 2023 bij de VTW in Zoetermeer.


Lid van raad van commissarissen (duurzaamheid en energietransitie, op voordracht huurdersorganisatie)

24-02-2023

Profiel

Havensteder is een woningcorporatie, actief in de kern van de stadsregio Rotterdam. Er werken ongeveer 400 mensen aan het verhuren, beheren, bouwen, verbeteren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. Havensteder staat midden in de samenleving en biedt bewoners een betaalbaar thuis. Goed en betaalbaar wonen is een randvoorwaarde om mee te doen aan het samenleven. Havensteder streeft naar gemengde buurten met ontmoetingsmogelijkheden voor bewoners. Waar nodig wordt ondersteuning geboden en kunnen bewoners rekenen op een steuntje in de rug. “Samen met onze partners, geven wij thuis!” aldus Havensteder.

Door het vertrek van één lid van de raad van commissarissen komt de volgende vacature beschikbaar:

Lid van de Raad van Commissarissen
met kennis van energietransitie, duurzaamheid en circulariteit,
op voordracht van de huurdersorganisatie de Brug

Van het RvC-lid wordt het volgende verwacht:
Je bent een toegankelijk persoon, gericht op samenwerking met een onafhankelijke en kritische houding. Vanuit je expertise en ervaring kun je op gezaghebbende wijze de dialoog aangaan met het bestuur, de collega-RvC-leden, de huurdersorganisatie en stakeholders. Je bent maatschappelijk betrokken bij vraagstukken op het brede terrein van energietransitie, verduurzaming en circulariteit en je betrekt de belangen van huurders in je oordeels- en besluitvorming. Je hebt een breed netwerk op het expertiseterrein. Je bent nieuwsgierig en innovatief-gedreven met oog voor de huurders. Je bent empathisch en beschikt over reflectief vermogen en communicatieve eigenschappen. Je voelt je verbonden met de missie en de opgave van Havensteder in de stadsregio Rotterdam.

Je wordt benoemd door de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie De Brug. Het bestuur van De Brug ziet de komende periode een groot aantal uitdagingen op de huurders en Havensteder afkomen. Daarom is het belangrijk dat de commissaris die door De Brug wordt voordragen, de wereld van de huurders kent, snapt en ziet.

De volledige profielschets met meer informatie over de uitdagingen van Havensteder, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kun je op de website downloaden.

Reactie en procedure
Personen die passen in het beschreven profiel en in staat zijn een rol als toezichthouder te vervullen nodigen wij graag uit om uiterlijk 26 maart een brief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel naar sollicitatie@atrive.nl o.v.v. lid RvC Havensteder. Voor vragen kun je contact opnemen met Gerrit van Vegchel, telefoonnummer 06 52 67 01 12. Reacties worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na een bindende voordracht van de huurdersorganisatie de Brug en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties. De huurdersorganisatie is betrokken geweest bij het opstellen van de profielschets en is betrokken bij het selectieproces.

De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats op 29 maart in Utrecht. De eerste gespreksronde met de met de selectiecommissie staat gepland in week 14.


Vacature plaatser

Wat wilt u doen?

Zoeken binnen vacatures
Wissen