Nieuws

28-11-2022 18:35

Politiek nieuwsoverzicht 28 november 2022: stikstofmaatregelen kabinet; woningbouw aan banden door water en bodem; 40% nieuwbouw voor ouderen

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: kabinet presenteert de  stikstofmaatregelen en reageert op Porthos-uitspraak; woningbouw aan banden in het kader van water en bodem - of toch niet?; 40 procent nieuwbouw moet geschikt zijn voor ouderen; begin december komt het plan voor herziening van het woningwaarderingsstelsel; kritiek op wijziging Huisvestingswet rond 'lokale...

Lees verder
24-11-2022 17:31

Aedes: wat verandert er aan het huurbeleid in 2023?

Branchevereniging Aedes heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen in het huurbeleid van 2023. Aedes geeft daarbij wel aan dat nog niet alle bedragen en grenzen bekend zijn en dat deze nog worden aangevuld. Bekijk het overzicht op de website van Aedes.    

Lees verder
24-11-2022 10:26

Traineeplekken gezocht voor aankomende commissarissen

Na acht succesvolle edities starten de VTW en de VTW Academie eind dit jaar met de negende leergang voor aankomende commissarissen bij woningcorporaties. Deze leergang is bedoeld voor mensen die zeer gemotiveerd zijn om commissaris bij een woningcorporatie te worden en zich daar goed op willen voorbereiden. De leergang bestaat...

Lees verder
24-11-2022 09:14

Bezoldiging per 2023 vastgesteld

In de ALV van 22 november 2022 is de bezoldigingsregeling voor VTW-leden per 1 januari 2023 vastgesteld door de leden. Een ledenwerkgroep heeft op verzoek van de leden en het bestuur een advies uitgebracht over de bezoldiging. Leden konden hierover zowel vooraf als tijdens de ALV online hun stem uitbrengen....

Lees verder
21-11-2022 16:35

Politiek nieuwsoverzicht 21 november 2022: Kamer geïnformeerd over 7,5 miljard voor infrastructuur woningbouw

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: Tweede Kamer geïnformeerd over 7,5 miljard euro voor infrastructuur woningbouw en een korte terugblik op het tweede deel van het debat met de minister over de begroting Wonen en Ruimte.  Het kabinet vreest dat het afschieten van de bouwvrijstelling in de stikstofwet (de...

Lees verder
18-11-2022 12:40

Woonbond: "Energieprijscompensatie: dit is wat we weten."

Dit jaar en volgend jaar helpt de overheid huishoudens om de (hoge) energierekening te kunnen betalen. Voor mensen met een eigen aansluiting op gas, warmte en stroom is dit al geregeld. Maar voor huishoudens die samen met anderen één aansluiting hebben, werkt minister Rob Jetten en zijn team nog aan...

Lees verder
18-11-2022 12:29

Kom naar de themabijeenkomst conceptueel bouwen en tijdelijke woningen op 22 november a.s.

Er wordt veel gesproken over conceptueel bouwen en tijdelijke woningen als mogelijke oplossingen voor de huidige wooncrisis. Wat is conceptueel bouwen eigenlijk en waarin verschilt dat van tijdelijke woningen? Welke kansen en de risico’s voor corporaties liggen er? In de themabijeenkomst van 22 november a.s. krijgt u inzicht in conceptueel...

Lees verder
15-11-2022 17:46

Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken in heel Nederland en versnellingsafspraken

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord €7,5 miljard vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Minister Hugo de Jonge maakte op 14 november bekend, samen met minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat, hoe dit geld besteed wordt. Het doel is goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuwe...

Lees verder
14-11-2022 22:33

Politiek nieuwsoverzicht 14 november: twee dagen debatteren over Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; kritiek op wetsvoorstel normhuren; minister nuanceert Porthos uitspraak

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: de Tweede Kamer debatteerde op 7 én 14 november jl. over de begroting Wonen en Ruimte met de minister. Tijdens het debat was er kritiek - ook van coalitiepartijen - op het wetsvoorstel hervorming huurtoeslag ("normhuren") en nuanceerde de minister de Porthos uitspraak...

Lees verder