Nieuws

31-05-2023 11:38

Politiek nieuwsoverzicht 30 mei 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: minister De Jonge licht in Kamerbrief toe hoe hij de extra financiële middelen wil gaan inzetten om de nieuwbouw door de dip heen te helpen, Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting, minister De Jonge neemt afstand van kritiek Aedes en de Woonbond dat huurders in...

Lees verder
23-05-2023 15:15

Politiek nieuwsoverzicht 22 mei 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: Minister De Jonge wil bestaande woonvoorraad beter benutten, de Rekenkamer roept de politiek op om de woningbouwimpuls tegen het licht te houden, Wet vaste huurcontracten aangenomen door Tweede Kamer, in de Tweede Kamer is brede steun voor het wetsvoorstel om burgemeesters meer bevoegdheden te...

Lees verder
17-05-2023 13:11

Politiek nieuwsoverzicht 15 mei 2023

Deze week in het nieuwsoverzicht o.a.: WSW waarschuwt voor gevolgen rentestijging, kaders overstappen op warmtepomp bekend, ministerraad stemt in met wijziging EPV, realisatie flexwoningen blijft achter, minister De Jonge onderzoekt breder inzetten Rijksgrond om grondexploitaties voor woningbouw van de grond te krijgen, wetenschappers pleiten voor actieve grondpolitiek overheid, initiatiefwet vaste...

Lees verder
11-05-2023 12:15

Wat brengt een bestuurssecretaris de RvC?

De laatste jaren zien we ook bij woningcorporaties steeds vaker een bestuurssecretaris die zowel de bestuurder als de RvC ondersteunt. Waarom eigenlijk en wat kan deze functionaris de RvC en de organisatie brengen? In de korte publicatie ‘Wat brengt een bestuurssecretaris de RvC?’ geven Carin Bruil (bestuurssecretaris in de corporatiesector)...

Lees verder
10-05-2023 10:54

Reactie VTW en NVTZ internetconsultatie Wet versterking regie volkshuisvesting

De VTW heeft samen met de NVTZ gereageerd op de internetconsultatie voor de Wet versterking regie volkshuisvesting. De reactie is voorbereid door de werkgroep Nationale Prestatieafspraken die hiervoor met verschillende stakeholders heeft gesproken. Met dit wetsvoorstel beoogt de overheid meer grip te krijgen op hoeveel, waar en voor wie wordt...

Lees verder
09-05-2023 21:14

Nieuwe podcast: VTW Actueel - In gesprek met BZK

In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder in gesprek met Gijs Zeestraten, afdelingshoofd Corporaties bij de directie Woningmarkt van het ministerie BZK, over de ontwikkelingen in de sector.  

Lees verder
05-05-2023 11:37

Nieuwe podcast: VTW Actueel - Realisatiegraad van corporaties

In deze podcast gaan Eelkje van de Kuilen en Frank Roerdinkholder in gesprek met Maarten van Heugten, afdelingsmanager bij de Autoriteit Woningcorporaties, over de realisatiegraad van corporaties.

Lees verder
03-05-2023 21:38

Politiek nieuwsoverzicht 1 mei 2023

Deze week in het politiek nieuwsoverzicht o.a.: het kabinet komt met maatregelen om de stagnerende nieuwbouw vlot te trekken, ministerraad stemt in met invulling herplaatsingsgarantie voor flexwoningen, corporaties krijgen 10 jaar om grondposities aan te houden, aanbiedingsplicht corporaties bij verkoop grondgebonden woningen, rond zomer wetsvoorstel om marktverkenning voor corporaties op te schorten tot...

Lees verder
03-05-2023 09:30

Handreiking ‘Toezicht op fiscaliteit’ geactualiseerd

De handreiking 'Toezicht op fiscaliteit' is geactualiseerd en nu beschikbaar op de website van de VTW. In de geactualiseerde handreiking zijn de recente ontwikkelingen op fiscaal gebied verwerkt die relevant zijn voor woningcorporaties. De adviseurs van Deloitte hebben tijdens een goed bezocht en hooggewaardeerd lunchwebinar de actuele fiscale ontwikkelingen voor...

Lees verder