Bodemdaling en verzakking

Volgens experts zijn er in Nederland bijna een miljoen woningen die het risico lopen om te verzakken. En zijn de funderingsproblemen nu al urgent bij 250.000 woningen. 

De problematiek speelt vrijwel in alle provincies, maar vooral in Friesland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en de rivier- en kleigebieden. Op de website van Stichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek kunt u zien in welke gebieden het risico op verzakking aanwezig is.

Meer informatie:

 


Veel gezocht