Opgaven en middelen

'Onder de huidige omstandigheden kunnen woningcorporaties hun maatschappelijk opgaven niet volledig oppakken. Ze komen tot 2035 zo’n 30 miljard euro tekort om voldoende huizen te bouwen, te verbeteren en te verduurzamen. Zelfs als ze tot de grenzen van hun financiële mogelijkheden gaan,' zo vat Aedes de uitkomsten van het onderzoek naar de opgaven en middelen van de corporatie samen. 

'We hadden natuurlijk wel het vermoeden dat de financiële positie van veel corporaties niet toereikend zou zijn voor de grote maatschappelijke opgaven,' zegt VTW-directeur Albert Kerssies. 'De conclusies uit de rapportage zijn niet mis te verstaan. Dit is verstrekkend voor iedereen die in een sociale huurwoning woont of daarnaar op zoek is.'

Nieuwsbericht Aedes (informatie over en conclusies uit het rapport Opgaven en middelen)

 


Veel gezocht