Informatie PE-aanbieder

PE-activiteiten (zoals: congres, cursus, leergang, lezing, masterclass, seminar, symposium, themabijeenkomst, workshop e.d.) gericht op de ontwikkeling van vakkennis en beroepsvaardigheden die relevant zijn voor corporatiecommissarissen, komen in principe in aanmerking voor PE-punten. Dit geldt ook voor gezamenlijke RvC-activiteiten gericht op de ontwikkeling van de individuele commissariss en/of de ontwikkeling van de RvC als team.

Voorwaarden: er moet een duidelijke beschrijving zijn van de doelgroep, leerdoelen en het programma.

NB Gezamenlijke RvC-activiteiten die geacht worden deel uit te maken van de reguliere taak van een RvC – bijvoorbeeld een RvC-zelfevaluatie, een ‘heidag’ of een strategiedag waarin al dan niet met behulp van een facilitator wordt gereflecteerd of vooruit wordt gekeken – worden niet aangemerkt als PE-activiteit en komen niet in aanmerking voor PE-punten. 

Uw activiteit op de VTW-website plaatsen?

Op PE-aanbod vinden VTW-leden een overzicht van PE-aanbieders en PE-activiteiten. Wilt u ook een PE-activiteit plaatsen die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden dan kunt u deze plaatsen door het invullen van het online formulier 'PE aanbod plaatsen'.

De PE-activiteit wordt uiterlijk een week na plaatsing door de PE-aanbieder zichtbaar op de website van de VTW, tenzij de VTW besluit niet tot plaatsing over te gaan. 

Hoe lang blijven activiteiten zichtbaar op de website?
PE-activiteiten blijven zichtbaar op de website tot en met de aanvangsdatum van de PE-activiteit. PE-activiteiten zonder aanvangsdatum blijven zichtbaar op de website tot en met het einde van het jaar. In het nieuwe jaar moeten de doorlopende PE-activiteiten opnieuw geplaatst worden. 

Kostenbijdrage 
Per geplaatste PE-activiteit wordt € 80 per jaar in rekening gebracht.


Veel gezocht