Publicaties

De VTW publiceert handreikingen, evaluaties en onderzoeken over onderwerpen die voor toezichthouders van woningcorporaties relevant zijn. Al deze publicaties die we ná 2015 hebben gemaakt, zijn te vinden op www.vtw.nl/publicaties

 

Eerder verschenen handreikingen

De volgende publicaties zijn niet meer up-to-date. Wij bieden ze daarom niet meer actief aan via onze website. Wilt één van deze publicaties nog eens naslaan of informatie opzoeken? Stuur dan een mail naar bureau@vtw.nl voor een pdf exemplaar.

 • Toezien in legitimiteit (2015)
 • Voorzitters aan het woord (2015)
 • Commissaris bij een woningcorporatie, een vak apart! (2014)
 • Intern toezicht, het team en de spelers (2009)
 • Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie (2015, 2017, 2019)
 • Werving, selectie en benoeming bestuurder (2017)
 • Intern toezicht onder de Woningwet (2015)
 • Toezicht op duurzaamheid (2013)
 • De toezichthouder en het grondbeleid (2012)
 • Handreiking voor het toepassen van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporatie (2012)
 • Evaluatie van de raad van commissarissen en zijn leden (2011)
 • De werkgeversrol van de raad van commissarissen bij woningcorporaties (2011)
 • Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties (2011)
 • Naar een toezichts- en toetsingskader voor woningcorporaties (2011)
 • Tussen regels en gedrag. Een handboek integriteitsbeleid voor woningcorporaties (2010)
 • Volkshuisvestelijk toezicht. Een herziene handreiking bij het interne toezicht op het maatschappelijk presteren van woningcorporaties (2009)
 • Corporatieregels in een notendop. Een handreiking voor toezichthouders (2005)
 • De waarde van de code Tabaksblat voor woningcorporaties (2005)
 • Burgerlogica, politisering en maatschappelijke verankering (2005, NB alleen gedrukt exemplaar ter inzage)

Eerder verschenen onderzoeken

Speciale uitgaven voor 2015


Veel gezocht