Publicaties

De VTW publiceert handreikingen, evaluaties en onderzoeken over onderwerpen die voor toezichthouder van woningcorporaties relevant zijn. Deze zijn te vinden op www.vtw.nl/publicaties


Beroepsregels/Codes

Eerder verschenen handreikingen

De volgende publicaties zijn niet meer up-to-date. Wij bieden ze daarom niet meer actief aan via onze website. Wilt één van deze publicaties nog eens naslaan of informatie opzoeken? Stuur dan een mail naar bureau@vtw.nl voor een pdf exemplaar.

 • Handreiking arbeidsovereenkomst statutair bestuurder woningcorporatie (2015, 2017, 2019)
 • Werving, selectie en benoeming bestuurder (2017)
 • Intern toezicht onder de Woningwet (2015)
 • Toezicht op duurzaamheid (2013)
 • De toezichthouder en het grondbeleid (2012)
 • Handreiking voor het toepassen van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporatie (2012)
 • Evaluatie van de raad van commissarissen en zijn leden (2011)
 • De werkgeversrol van de raad van commissarissen bij woningcorporaties (2011)
 • Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties (2011)
 • Naar een toezichts- en toetsingskader voor woningcorporaties (2011)
 • Tussen regels en gedrag. Een handboek integriteitsbeleid voor woningcorporaties (2010)
 • Volkshuisvestelijk toezicht. Een herziene handreiking bij het interne toezicht op het maatschappelijk presteren van woningcorporaties (2009)
 • Corporatieregels in een notendop. Een handreiking voor toezichthouders (2005)
 • De waarde van de code Tabaksblat voor woningcorporaties (2005)
 • Burgerlogica, politisering en maatschappelijke verankering (2005, NB alleen gedrukt exemplaar ter inzage)

Onderzoeken

Speciale uitgaven


Veel gezocht