Overzicht publicaties

De VTW publiceert handreikingen, evaluaties en onderzoeken over onderwerpen die voor toezichthouder van woningcorporaties relevant zijn. Deze zijn te vinden op www.vtw.nl/publicaties

Beroepsregels/Codes

Eerder verschenen handreikingen

De volgende publicaties zijn niet meer up-to-date. Wij bieden ze daarom niet meer actief aan via onze website. Wilt één van deze publicaties nog eens naslaan of informatie opzoeken? Stuur dan een mail naar bureau@vtw.nl voor een pdf exemplaar.

  • Handreiking arbeidsovereenkomst bestuurder woningcorporatie (2015, 2017, NB in 2019 is een nieuwe versie verschenen)
  • Toezicht op duurzaamheid (2013, NB in 2017 is een nieuwe versie verschenen)
  • Handreiking voor het toepassen van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporatie (2012)
  • Evaluatie van de raad van commissarissen en zijn leden (2011, NB in 2017 is een nieuwe versie gepubliceerd onder de naam 'Professionaliseren door zelfreflectie')
  • Informatievoorziening aan toezichthouders van woningcorporaties (2011)
  • Naar een toezichts- en toetsingskader voor woningcorporaties (2011)
  • Volkshuisvestelijk toezicht. Een herziene handreiking bij het interne toezicht op het maatschappelijk presteren van woningcorporaties (2009, NB in 2015 is een nieuwe versie gepubliceerd onder de naam 'Intern toezicht onder de Woningwet')
  • Corporatieregels in een notendop. Een handreiking voor toezichthouders (2005)
  • De waarde van de code Tabaksblat voor woningcorporaties (2005)
  • Burgerlogica, politisering en maatschappelijke verankering (2005, NB alleen gedrukt exemplaar ter inzage)

Onderzoeken

Speciale uitgaven


Veel gezocht