Honorering

De ALV heeft op 22 november 2022 de beroepsregel 2022 vastgesteld als een adviesregeling. Deze geldt vanaf 2023. Zie het nieuwsbericht Bezoldiging per 2023 vastgesteld en het artikel Verantwoording honorering RvC

Bekijk ook:

Tabel: geadviseerde bezoldigingsmaxima voor een lid en een voorzitter per 2023 * Maxima klasse I/J bevroren totdat H > I/J als gevolg van de jaarlijkse WNT-indexering.

Tabel: geadviseerd maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC per 2023
* Maxima klasse I/J bevroren totdat H > I/J als gevolg van de jaarlijkse WNT-indexering.


Veel gezocht