Bestuur

De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De voorzitter hoeft geen lid van de vereniging te zijn mits hij of zij toezichthouder bij een woningcorporatie is geweest.

Door het bestuur is een profiel vastgesteld. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en het bestuursprotocol.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Guido van Woerkom (voorzitter)
 • Wouter de Jong (lid, fungerend vicevoorzitter)
 • Karin de Graaf (lid, penningmeester)
 • Lydia van Oudenaren (lid)
 • Farah Aarts (lid)
 • Bert Krikke (lid)

De bestuursleden treden af volgens het rooster van aftreden en ontvangen een door de algemene ledenvergadering vastgestelde vergoeding. Per 2022 bedraagt de vergoeding voor bestuursleden € 6.950 per jaar exclusief eventuele btw. Voor de voorzitter is dit € 21.380 per jaar. 

Hoofd- en nevenfuncties

Alle bestuursleden voldoen aan de limiteringsregeling van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Guido van Woerkom (1955)
Functies:

 • Voorzitter Raad van Toezicht Werkgeversorganisatie AWVN
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO/NCW
 • Lid SER 
 • Voorzitter Bestuur Stichting Continuïteit Ahold Delhaize 
 • Voorzitter Raad van Toezicht GGZ Rivierduinen
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Badhotel Domburg
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL
 • Voorzitter Bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Voorzitter Stichting Volkswagen Car Claim
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Bouwmaat
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ReisInformatieGroep (9292)

 

Wouter de Jong  (1960)
Hoofdfunctie: Associate Partner - Necker van Naem
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Habion (Utrecht)
 • Eigenaar Communitas
 • Voorzitter van de raad van toezicht van landschap erfgoed Utrecht
 • Voorzitter RvT Gemiva-SVG groep, gehandicaptenzorg
 • Voorzitter curatorium Groen van Prinsterer stichting

 

Karin de Graaf (1962)
Hoofdfuncties: 
- directeur/eigenaar Karin de Graaf Advies en Management
- directeur/eigenaar G&G vastgoedmatching

Nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Ymere (Amsterdam)
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Wonen Midden-Delfland (Maasland)
 • Voorzitter Centrum Groepswonen
 • Voorzitter bestuur Stichting Biesieklette
 • Secretaris Rotaryclub Het Westland

  

Lydia van Oudenaren (1976)
Hoofdfunctie: directeur-eigenaar van Buro Krachtstroom
Nevenfuncties:

 • Lid RvC Stadlander (Bergen op Zoom)
 • Bestuurder CP-Net

 

Farah Aarts (1981)
Hoofdfunctie: Advocaat bij Heijltjes Advocaten
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Oosterpoort Wonen (Groesbeek)
 • Lid bestuur Stichting Leergeld Nijmegen

Bert Krikke (1966)
Hoofdfunctie: Managing Director Novio Tech Campus
Nevenfuncties: 

 • Directeur/eigenaar 4THECITY
 • Lid Raad van Commissarissen Wooninvest (Voorburg)
 • Lid Raad van Commissarissen Volkshuisvesting Arnhem (Arnhem)
 • Lid Raad van Commissarissen Woonbedrijf ieder1 (Deventer)
 • Lid Raad van Toezicht Theater aan de Rijn, Arnhem

Veel gezocht