Bestuur

Het bestuur van de VTW bestaat uit 6 personen. De leden van het VTW-bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd. De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. De voorzitter hoeft geen lid van de vereniging te zijn mits hij of zij toezichthouder bij een woningcorporatie is geweest.

Door het bestuur is een profiel vastgesteld. De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en het bestuursprotocol.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Egbert de Vries (voorzitter)
 • Bert Krikke (vicevoorzitter)
 • Karin de Graaf (penningmeester)
 • Lydia van Oudenaren (lid)
 • Farah Aarts (lid)
 • Joost Manusama (lid)

De bestuursleden treden af volgens het rooster van aftreden en ontvangen een door de algemene ledenvergadering vastgestelde vergoeding. Per 2024 bedraagt de vergoeding voor bestuursleden € 7.450 per jaar. Voor de voorzitter is dit € 22.924 per jaar. 

Hoofd- en nevenfuncties

Alle bestuursleden voldoen aan de limiteringsregeling van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Egbert de Vries (1969)
Hoofdfunctie: Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam
Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Habeko Wonen 
 • Interim voorzitter van het Roze Netwerk van de PvdA
 • Lid van de Raad van Advies van de Stichting Regenboogcanon
 • Voorzitter van de steunstichting Banning Vereniging 

Bert Krikke (1966)
Hoofdfunctie: directeur Cirkelstad
Nevenfuncties: 

 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Wooninvest (Voorburg)
 • Lid Raad van Commissarissen Volkshuisvesting Arnhem (Arnhem)
 • Lid Raad van Commissarissen Woonbedrijf ieder1 (Deventer)
 • Lid Raad van Toezicht De Nieuwe Oost

Karin de Graaf (1962)
Hoofdfuncties: 
- directeur/eigenaar Karin de Graaf Advies en Management
- directeur/eigenaar G&G vastgoedmatching

Nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Ymere (Amsterdam)
 • Voorzitter Centrum Groepswonen
 • Voorzitter bestuur Stichting Biesieklette
 • Secretaris Rotaryclub Het Westland  

Lydia van Oudenaren (1976)
Hoofdfunctie: directeur-eigenaar van Buro Krachtstroom
Nevenfuncties:

 • Voorzitter RvC Stadlander (Bergen op Zoom)
 • Kernteamlid PRCS - Voor organisaties van morgen

Farah Aarts (1981)
Hoofdfunctie: Advocaat-partner bij Heijltjes Advocaten
Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Oosterpoort Wonen (Groesbeek)
 • Lid bestuur Stichting Leergeld Nijmegen

Joost Manusama (1965)
Hoofdfunctie: Commissaris van Politie Sectorhoofd Zeeland (Districtschef Zeeland)
Nevenfuncties:

 • Lid Commissie ongewenste omgangsvormen, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Vicevoorzitter Raad van Commissarissen WvH Hoek van Holland
 • Lid Raad van Commissarissen Fien Wonen
 • Lid Raad van Advies Comenius College
 • Voorzitter Moluks Culturele Vereniging “Abubu”

Veel gezocht