Opdrachtgeverschap

Opdrachtgeverschap van woningcorporaties vraagt aandacht van het interne toezicht. Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever in de woningbouw. Hierbij gaan grote bedragen om, worden langjarige verplichtingen aangegaan en grote risico’s gelopen.

Handreiking

De VTW en Aedes ontwikkelden de Handreiking toezicht op opdrachtgeverschap, als hulpmiddel voor toezichthouders om bestuurders beter te kunnen bevragen op opdrachtgeverschap. De eerste versie uit 2017 is in 2019 herzien en geactualiseerd.
Handreiking toezicht op opdrachtgeverschap, Inleiding en praktijk voor toezichthouders

Meer informatie


Veel gezocht