Opdrachtgeverschap

Opdrachtgeverschap van woningcorporaties vraagt aandacht van het interne toezicht. Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever in de woningbouw. Hierbij gaan grote bedragen om, worden langjarige verplichtingen aangegaan en grote risico’s gelopen.

Presentatie regionale bijeenkomsten
De presentatie van de ledenbijeenkomsten kunt u hier vinden in powerpoint. (N.B. de slides die in Zwolle en Den Bosch zijn gebruikt zijn inhoudelijk hetzelfde).

Meer informatie


Veel gezocht