Verenigingsorganisatie

De VTW is een organisatie van en voor leden. De ruim 1.150 leden van de VTW vormen een netwerk van waardevolle kennis en ervaring. 

De vereniging wordt geleid door een bestuur dat leiding geeft aan de vereniging en verantwoording aflegt aan de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering keurt als hoogste orgaan van de vereniging, de strategie en het beleid goed en toetst achteraf of het goedgekeurde beleid adequaat is uitgevoerd.

De vereniging kent commissies en heeft een bureau dat onder leiding staat van een directeur. De directeur legt voor zijn werkzaamheden verantwoording af aan het bestuur.

Meer informatie over de verenigingsorganisatie vindt u in de statuten en het huishoudelijk reglement.


Veel gezocht