Energietransitie

De doelstelling van het Klimaatakkoord is zonneklaar: in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn, in 2050 gaat het om alle 8 miljoen woningen (waaronder de 2,4 miljoen corporatiewoningen). De route ligt echter niet vast, de gemeente heeft de regie en corporaties hebben onvoldoende middelen. Wat betekent dat voor de toezichthouders?

Corporaties nemen hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de energietransitie. Als onderdeel van het Klimaatakkoord hebben zij afgesproken om 100.000 woningen versneld van het aardgas af te halen. Volgens het landelijk kader de Startmotor sluiten corporaties deze woningen uiterlijk in 2022 aan op bestaande warmtenetten of hybride warmtepompen. Daarnaast experimenteren corporaties al op ­kleinere schaal. In 2050 moeten alle woningen aardgasvrij zijn.

De VTW heeft in oktober 2020 het online ledencongres 'Toezicht op de Energietransitie' georganiseerd. U kunt dit congres hieronder terugkijken via YouTube. Het verslag van het congres kunt u hier lezen.

Bij dit congres is ook een VTW Special uitgebracht met interviews, achtergronden en praktijkvoorbeelden. U kunt de VTW Special 'Toezicht op de Energietransitie' hier lezen. 

Meer informatie over de EnergietransitieLinda Marchesini (Tablis Wonen) en Linda Groenen (Atriensis) over warmtenetten en de samenwerking in de Drechtsteden. Margriet Drijver over de RenovatieversnellerBirgitte de Maar (bestuurder) en Gerard van Bortel (RvC) van Rochdale over praktijkvoorbeeld Energietransitie bij renovatie in de Dobbebuurt in Amsterdam (video)

Handreikingen en publicaties

Duurzaamheid
Hier vindt u meer informatie over de VTW activiteiten op het terrein van duurzaamheid en de werkgroep Duurzaamheid. Thema duurzaamheid


Veel gezocht