Denktank toekomst toezicht

De VTW heeft een 'Denktank toekomst toezicht' gevraagd om na te denken en advies uit te brengen over de vraag waaraan het toezicht tenminste moet voldoen om zijn rol effectief te kunnen blijven vervullen. 

In de Denktank hebben 15 deskundigen en vernieuwers samengewerkt. Het resultaat is volgt samen te vatten: 

‘De volkshuisvesting is gebaat bij toezicht dat het gedrag van de woningcorporatie in de eerste plaats beoordeelt vanuit het gezichtspunt van haar directe belanghebbenden en met kennis van het krachtenveld waarin zij werkzaam is. De menselijke maat, de lokale samenwerking en de nationale volkshuisvestingsopgaven zijn hierin sleutelwoorden. Door met deze inzet de dialoog aan te gaan met het bestuur, kan de maatschappelijke waarde van de woningcorporatie worden gewaarborgd’.


Advies Denktank

Er zijn veel omstandigheden die ervoor zorgen dat het toezicht anno 2021 ten opzichte van dit wensbeeld tekortschiet. De denktank adviseert daarom het intern toezicht op vier punten verder te ontwikkelen:

  1. Geef het brede huurdersperspectief een volwaardige en toetsbare plaats in het toezicht op het gedrag van de corporatie.
  2. Benader de woningcorporatie als onderdeel van een netwerk van organisaties met een bredere gezamenlijke ambitie.
  3. Zie erop toe dat de woningcorporatie naar vermogen bijdraagt aan de nationale volkshuisvestelijke opgaven.
  4. Zorg voor een actuele toezichtvisie die leidend is voor de wijze waarop het toezicht de financiële stabiliteit, maatschappelijke meerwaarde en legitimiteit van de corporatie bewaakt.

Het volledige advies van de Denktank kunt u hier vinden.

Leden van de VTW Denktank toekomst toezicht
Jacobine Geel (voorzitter, tevens VTW-lid); Patrick Kenis (Tilburg University); Jantine Kriens (RvC Vestia en RLI) ; Martin van Rijn (voorzitter Aedes) ; Erik Dannenberg (voorzitter Divosa) ; Chris Kuijpers (DG ministerie BZK) ; Bharti Girjasing (Blikverruimers) ; Anna Oosterhuis (Heijmans) ; Robert de Heer (Habitask / Raderwerk) ; Esmé Wiegman (directeur Valente, vereniging daklozenopvang) ; Carlo Vankan (wethouder Valkenburg, VNG, commissie Ruimte, Wonen, mobiliteit) ; Sylvo Gaastra (Woonbond) ; Anouk Corel (Platform 31) ; Anne Jo Visser (directeur AFWC en commissaris Dunavie); Bert Krikke (VTW bestuurslid); Hans Ton (directeur Wonen BZK) en Albert Kerssies (directeur VTW).

De denktank is ondersteund door Jeroen Frissen en Derk Windhausen van Circusvis.

20 jaar VTW en de toekomst van het toezicht
Het advies van de denktank is één van de bouwstenen van de doorontwikkeling van het intern toezicht en voor het werk van de VTW. In 2022 bestaat de VTW 20 jaar en worden de vier denkrichtingen gebruikt als basis voor het gesprek met de leden over de toekomst. 

Links en documenten over de denktank en het advies

Verslag themabijeenkomst Toekomst Toezicht met aanbieden advies (22-11-2021)

'Denkoefening met experts over toekomst toezicht' - interview met Jacobine Geel, voorzitter Denktank (14-05-2021)


Veel gezocht