W&S commissaris

De VTW is in 2015 een traject gestart om de leden handvatten te geven om het werving- en selectieproces van commissarissen te professionaliseren. Het doel is om de kwaliteit van het toezicht verder te verbeteren en het werving en selectie proces beter aan te laten sluiten bij de eisen die de Autoriteit woningcorporaties stelt aan benoemingen en herbenoemingen door middel van de zogeheten geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets.

Handreiking

Dit heeft geresulteerd in de handreiking 'Werving, selectie en (her)benoeming lid Raad van Commissarissen'. De middelen die de VTW hiertoe voor onze leden heeft ontwikkeld, dienen bij te dragen aan een gestructureerde manier van werving en selectie, met een transparante meetlat (toetsingscriteria) en een transparant proces, zodat voor de Autoriteit Woningcorporaties helder is hoe de uiteindelijke keuze voor de kandidaat tot stand is gekomen. De VTW heeft in samenwerking met Berenschot dit traject doorlopen, ondersteund door een begeleidingscommissie en een panel van VTW-leden. FLOW heeft een substantiële subsisie versterkt om dit project mogelijk te maken.

De handreiking en de bijbehorende stukken treft u hieronder aan:

- handreiking werving en selectie
- bijlagen handreiking werving en selectie
- samenvatting handreiking werving en selectie schema
- profielschets raad van commissarissen
- uitwerking competenties

Klik hier voor een overzicht van bureaus die de RvC kunnen ondersteunen bij de werving en selectie van een commissaris.

Kijk op https://www.toezichthoudersvanmorgen.nl voor een overzicht van divers jong talent dat de afgelopen vijf jaar is opgeleid door Blikverruimers.


Veel gezocht