W&S bestuurder

Toezichthouders die hun rol als werkgever van het bestuur serieus nemen, gaan zorgvuldig en gedegen te werk bij de werving, selectie en benoeming van een nieuwe bestuurder (in dienstbetrekking). Het stappenplan Werving, selectie en benoeming bestuurder is bedoeld om hen daarbij te helpen.

Naar het stappenplan

Meer informatie over de werkgeversrol van de RvC

Meer informatie over de werving, selectie en benoeming van een interimbestuurder (niet in dienstbetrekking)

Overzicht van bureaus die de RvC kunnen ondersteunen bij de werving en selectie van een bestuurder


Veel gezocht