Adviesbureaus

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de RvC zich door een externe wil laten ondersteunen. Bijvoorbeeld een second opinion over een ingrijpend plan en materie die zowel voor de corporatie als de RvC nieuw is, het ontwikkelen van een beoordelings- en beloningsbeleid voor de bestuurder en ondersteuning bij de werving en selectie van een nieuwe commissaris of bestuurder. De RvC overlegt in beginsel vooraf met de bestuurder over het voornemen om een externe in te schakelen.

Hieronder staan adviesbureaus die actief zijn in de corporatiesector en die RvC's bij bepaalde vraagstukken kunnen adviseren en ondersteunen. Wilt u uw adviesbureau ook op de VTW-website, stuur dan een mail met drie positieve referenties van RvC's met een korte beschrijving van de uitgevoerde opdracht naar de VTW.

Ervaringen delen? Voeg een review toe

U kunt uw ervaringen delen en een adviesbureau beoordelen door een review toe te voegen. Klik hiervoor op de naam van het betreffende adviesbureau en vervolgens op het paarse blokje ‘review toevoegen’.

 

Arbeidsrecht

Beloning bestuur

Financieel

Fusie

Integriteit en open bronnen onderzoek

Professionalisering intern toezicht

Risicomanagement

Teambuilding

Visitatie en stakeholders

Kijk op www.visitaties.nl voor een actueel overzicht van geaccrediteerde visitatiebureaus.

Werving en selectie bestuurders

Werving en selectie commissarissen

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen