Van de voorzitter

De voorzitter van de VTW voorzitter maakt videoboodschappen en columns  over goed intern toezicht, de vereniging en wat hem opvalt in de sociale huursector.

Column december 2023 - Eindejaarsboodschap

Column juni 2023 - Kennismaken met nieuwe voorzitter Egbert de Vries (video)

Column mei 2023 - Terug- en vooruitblik (video)

Column februari 2023 - Extra controle accountant schiet doel voorbij

Column januari 2023 - Een nieuwe periode (video)

Column december 2022 - Kerstboodschap (video)

Column juli 2022 - Nationale prestatieafspraken (video)

Column februari 2022 - Opgaven en middelen en het gemeentelijk grondbeleid (video)

Column november 2021 - Opgaven en middelen en de verhuurderheffing (video)

Column februari 2021 - De werkgeversrol van de RvC (video)

Column december 2020 - De toezichtvisie (video)

Column oktober 2020 - Over de nieuwe handreiking Financieel Beleid (video)

Column mei 2020 - Het coronatijdperk (video)

Column maart 2020 - Het coronavirus, de corporatie en de RvC

Column januari 2020 - De Governancecode Woningcorporaties 2020 (video)

Column november 2019 - Kracht en tegenkracht (video)

Column september 2019 - Verhuurderheffing of investeringsfonds (video)

Column juli 2019 - Klachtenprocedure huurders

Column april 2019 - Middenhuur

Column februari 2019 - Duurzaamheid

Column januari 2019 - Ontwikkelingen en activiteiten

Column december 2018 - Op naar 2019

Column september 2018 - Volkshuisvestelijk toezicht

Column juli 2018 - De motor wordt gestart

Column juni 2018 - Met geld oppotten is geen huurder ooit geholpen

Column mei 2018 - Masterclasses en Permanente Educatie

Column maart 2018 - De basis op orde

Column januari 2018 - Terugkijken op 2017 en een vooruitblik op 2018


Veel gezocht