Beoordelen vastgoedbezit

De Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en Aedes hebben in de zomer van 2023 een handreiking opgesteld: Opnieuw beoordelen van vastgoedbezit. De handreiking dient ertoe het gesprek te faciliteren dat de raad van commissarissen (RvC) heeft met bestuurders of commissarissen bij het opnieuw beoordelen van (het verhuren van) hun vastgoedbezit.

Naar de handreiking: Opnieuw beoordelen van vastgoedbezit


Veel gezocht