Duurzaamheid

De VTW heeft een werkgroep 'Duurzaamheid' ingesteld. Doel van de werkgroep is om een aantal kaders en handvatten te bieden voor VTW leden als het gaat om toezicht op duurzaamheid. 

Producten van de werkgroep Duurzaamheid

Toezicht op duurzaamheid  (laatste actualitisatieslag 2022)
De VTW-werkgroep Duurzaamheid heeft het initiatief genomen om deze handreiking te schrijven, waarin de thema’s circulaire economie en biodiversiteit nader worden belicht. Ook staan er in deze handreiking inspirerende praktijkvoorbeelden en vragen die u als RvC kan stellen aan de bestuurder.
www.vtw.nl/publicaties/handreiking/toezicht-op-duurzaamheid

Toezicht op de energietransitie (2020)
In deze handreiking gaan we in acht hoofdstukken dieper in op het klimaatbeleid, de regionale en lokale context, de huurder, samenwerking en financiering. We sluiten elk hoofdstuk af met relevante vragen die de commissaris zou kunnen stellen. Aan het einde van de handreiking hebben we de vragen voor commissarissen aan het bestuur gebundeld.
https://www.vtw.nl/publicaties/handreiking/toezicht-op-energietransitie 

Paper van de werkgroep duurzaamheid
'De rol van de toezichthouder bij duurzaamheid' (pdf) 

Materialiteitsmatrix
Materialiteit matrix
(powerpoint) 

Duurzaamheid en de VTW Academie

In een online college krijgt u meer inzicht in de context van duurzaamheid, de mogelijkheden tot integratie van duurzaamheid in uw organisatie en de rol die u hierin als commissaris heeft. Het online college geeft een goede basis voor elke commissaris in de corporatiesector om duurzaamheid handen en voeten te geven, kennis op te doen en de eigen rol goed te kunnen invullen.

Online college ‘Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties’

Links


Veel gezocht