Duurzaamheid

De VTW heeft een actieve werkgroep 'Duurzaamheid'. Doel van de werkgroep is om kaders, handvatten en perspectieven te bieden aan VTW leden als het gaat om toezicht op duurzaamheid. De werkgroep houdt de vereniging scherp als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

De leden van de werkgroep zijn:
Bert Krikke (commissaris, bestuurslid VTW en directeur Cirkelstad en voorzitter van de werkgroep), Robert Koolen (commissaris en Directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans), Gerard van Bortel (commissaris en Universitair Docent Housing Management bij de TU Delft), Yolan Koster – Dreese (commissaris en Mentor en Regio-ondersteuner bij Stichting Mentorschap), Leendert Odijk (commissaris, bestuursvoorzitter arcade Dordrecht en Eigenaar / Directeur Advies in Vastgoed), Bas van de Griendt (commissaris en Oprichter, eigenaar en adviseur Stratego Advies) en Pleuni Koopman (Beleidsmedewerker Communicatie en Public Affairs bij de VTW).

In 2024

De werkgroep Duurzaamheid richt zich dit jaar primair op de volgende thema's (ook in relatie met elkaar):

  1. Energie: ‘zelf opwekken’ en ‘gasvrij/warmtetransitie’
  2. Bouw en renovatie en de CO2-uitstoot, met speciale aandacht voor de uitstoot van materialen
  3. Circulariteit
  4. ESG en CSRD
  5. Klimaatadaptie en biodiversiteit

De werkgroep schrijft aan een paper getiteld "Duurzaamheidsdilemma's in de boardroom".

Tijdens de bijeenkomst "Betaalbaar Bouwen: Duurzame Samenwerking" op 6 juni zal de werkgroep een workshop verzorgen.

En er staat dit jaar een webinar gepland over ESG en CSRD, waarbij de werkgroep een voorbereidende rol zal spelen.

Producten van de werkgroep Duurzaamheid

Toezicht op duurzaamheid  (laatste actualitisatieslag 2022)
De VTW-werkgroep Duurzaamheid heeft het initiatief genomen om deze handreiking te schrijven, waarin de thema’s circulaire economie en biodiversiteit nader worden belicht. Ook staan er in deze handreiking inspirerende praktijkvoorbeelden en vragen die u als RvC kan stellen aan de bestuurder.
www.vtw.nl/publicaties/handreiking/toezicht-op-duurzaamheid

Toezicht op de energietransitie (2020)
In deze handreiking gaan we in acht hoofdstukken dieper in op het klimaatbeleid, de regionale en lokale context, de huurder, samenwerking en financiering. We sluiten elk hoofdstuk af met relevante vragen die de commissaris zou kunnen stellen. Aan het einde van de handreiking hebben we de vragen voor commissarissen aan het bestuur gebundeld.
https://www.vtw.nl/publicaties/handreiking/toezicht-op-energietransitie 

Paper van de werkgroep duurzaamheid
'De rol van de toezichthouder bij duurzaamheid' (pdf) 

Materialiteitsmatrix
Materialiteit matrix
(powerpoint) 

Duurzaamheid en de VTW Academie

In een online college krijgt u meer inzicht in de context van duurzaamheid, de mogelijkheden tot integratie van duurzaamheid in uw organisatie en de rol die u hierin als commissaris heeft. Het online college geeft een goede basis voor elke commissaris in de corporatiesector om duurzaamheid handen en voeten te geven, kennis op te doen en de eigen rol goed te kunnen invullen.

Online college ‘Toezicht op duurzaamheid bij woningcorporaties’

Links


Veel gezocht