Nieuwsbrief 26 februari 2021

‘Regionale aanpak wonen zorg boven belang eigen organisatie’ - eerste VTW-bijeenkomst over gevolgen vergrijzing

De vergrijzing neemt de komende jaren fors toe. Dat heeft ook gevolgen voor de aanpak wonen en zorg in de regio. Tijdens de online VTW-bijeenkomst op 12 februari benadrukten vier sprekers de urgentie van dit thema, ook voor toezichthouders van corporaties. 

Lees verder

‘Breng knelpunten wonen en zorg in kaart’ - interview met RvC-leden MeerWonen en Woonzorg Nederland over gevolgen vergrijzing

De vergrijzing - inclusief de gevolgen voor wonen en zorg - is een grote maatschappelijke opgave voor corporaties. Samenwerking met partners zorg en welzijn in lokale en regionale netwerken is onmisbaar. Wat betekent dit voor toezichthouders? Desiree Curfs (RvC MeerWonen) en Roel Steenbeek (RvC-voorzitter Woonzorg Nederland) bespreken hun dilemma’s.

Lees verder

Beschikbaarheid accountantskantoren voor kleine corporaties

De VTW heeft een overleg georganiseerd met zeven accountantskantoren om te onderzoeken of deze kantoren interesse hebben in het controleren van de jaarrekening van kleine corporaties (tot 2.500 VHE) en onder welke voorwaarden.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de rol van de RvC - Casus 2: Te zware kandidaat… jammer om zo’n kans te laten lopen

Woningstichting Compleet Wonen is een corporatie met ongeveer 3000 woningen in een kleine gemeente. De directeur (bestuurder) is een oude rot in het vak en de RvC is evenwichtig samengesteld. Onlangs kwam uit een analyse van de persoonlijkheidskenmerken dat de raad van Compleet Wonen uit een mooi “evenwichtig gekleurd palet” kon beschikken.

Lees verder

Elk sociale huurhuis een balkon! - gastbijdrage van Hans van den Berg (vz RvC) en Bert Moormann (bestuurder) bij Domesta in Emmen

Autoriteit Woningcorporaties (Aw) baas, Kees van Nieuwamerongen, riep in een interview in het Financieel Dagblad de woede van de toezichthouders in de corporatiesector over zich uit. Volgens de Aw-voorman ligt het aan het risicomijdend gedrag van deze toezichthouders dat er onvoldoende nieuwe huizen gebouwd worden.

Lees verder

Brede wooncoalitie gaat woningtekort aanpakken en woonklimaat verbeteren - Meer nieuwbouw, betaalbare woningen, leefbare wijken, zorg voor bewoners

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar komen. Voor starters en doorstromers en voor alle inkomens en generaties. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Een unieke coalitie van 34 organisaties heeft deze voorstellen en afspraken vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Samen met het volgend kabinet willen de partijen de plannen snel tot uitvoering brengen. Als het kabinet zijn bijdrage levert, kunnen ze snel aan de slag.

Lees verder

Nieuwsoverzicht 22 februari 2021: Kabinet voert huurbevriezing uit, zorgen om investeringscapaciteit corporaties

Het kabinet voert de onverwacht aangenomen Kamermotie uit om de huren komend jaar te bevriezen. Dat heeft minister Ollongren afgelopen week aan de Kamer geschreven. De bevriezing heeft enkel betrekking op de gereguleerde huursector en bij investeringen in de woning kan alsnog een huurverhoging worden doorgevoerd. De winst voor huurders is overigens redelijk beperkt, zo'n 6 euro per maand.

Lees verder

Nieuwe podcast: Rutte III en de volkshuisvesting

Het kabinet Rutte III is demissionair, de Tweede Kamerverkiezingen zijn in aantocht. Wat heeft Rutte III gerealiseerd de afgelopen vier jaar? Hoe is het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' 2017-2021 in de praktijk gerealiseerd?

Lees verder

Nieuwe podcast: De Staat van de corporatiesector

Eind januari 2021 is het rapport over de Staat van de corporatiesector gepubliceerd. De Autoriteit Woningcorporaties schetst dit jaar een gemengd beeld voor de sector. Er zijn positieve ontwikkelingen, maar de schaduw van Opgaven en middelen hangt over de investeringen in de komende jaren.

Lees verder

VTW Academie: nieuwe masterclass over Strategievorming en scenarioplanning

Veel organisaties zitten op dit moment in een fase van heroriëntatie. Welke koers gaan we varen, nu de corona situatie de wereld nog altijd in zijn greep houdt? Welke strategische plannen maken we voor nu, en voor later? Hoe gaan we verder als de corona situatie voorbij is? De nieuwe masterclass ‘Strategievorming en scenarioplanning, met docenten Wilbert van Bakel en Arjen Zandstra, gaat dieper in op de rol van de RvC bij strategische thema’s en scenario’s.

Lees verder

VTW Academie: Masterclasses voorjaar 2021

De volgende masterclasses staan de komende maand (online) geprogrammeerd en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de website van de VTW Academie. Daar vindt u overigens ook de meest actuele informatie over het gehele voorjaarsprogramma en de maatregelen rondom de corona situatie.

Lees verder

Analyse over bezoldiging commissarissen 2019

De VTW analyseert jaarlijks de beloning van corporatiecommissarissen op basis van de verantwoordingsinformatie van woningcorporaties. In 2019 nam de som van de beloningen van interne toezichthouders in de corporatiesector, evenals de gemiddelde beloning per commissariaat (van een volledig jaar), met bijna 5% toe t.o.v. 2018.

Lees verder

Nieuwe handreiking: Toezicht in de praktijk III met 13 casussen

Gedurende 2020 zijn op de website en in de nieuwsbrief van de VTW weer 13 interessante casussen verschenen rond volkshuisvestelijke vraagstukken onder de noemer 'Toezicht in de praktijk'. Koos Parie en Gerard Erents, twee ervaren volkshuisvesters én commissarissen hebben in deze casussen allerlei dilemma's, obstakels en vraagstukken belicht. Voor deze nieuwe handreiking zijn de eerder besproken casussen geredigeerd en gebundeld. 

Lees verder

Recensie ‘Reflecteren voor commissarissen en toezichthouders - Praktische handreiking voor een goed gesprek’, Burger en Van der Weerdt-Norder

Recensie van het boek Reflecteren voor commissarissen en toezichthouders. Praktische handreiking voor een goed gesprek, geschreven voor Yvonne Burger en Carla van der Weerdt-Norder. De recensie is geschreven door VTW-lid Bas van der Veen, voorziter RvC Ons Huis in Apeldoorn.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 16 vacatures bij 11 corporaties online.

Lees verder

Nieuwsoverzicht 15 februari 2021: motie huurbevriezing aangenomen; Evaluatie Woningwet naar 24 februari; overdrachtsbelasting

Motie huurbevriezing krijgt steun VVD
Afgelopen week werd onverwachts een motie aangenomen die het kabinet oproept de huren in de sociale huursector te bevriezen. Tot verbazing van velen stemde de VVD ineens met de linkse oppositie mee. Het leidde tot verwijten bij coalitiegenoten D66 en CDA, die het als een cynisch staaltje verkiezingsretoriek bestempelden.

Lees verder