VTW Academie: nieuwe masterclass over Strategievorming en scenarioplanning

Veel organisaties zitten op dit moment in een fase van heroriëntatie. Welke koers gaan we varen, nu de corona situatie de wereld nog altijd in zijn greep houdt? Welke strategische plannen maken we voor nu, en voor later? Hoe gaan we verder als de corona situatie voorbij is? De nieuwe masterclass ‘Strategievorming en scenarioplanning, met docenten Wilbert van Bakel en Arjen Zandstra, gaat dieper in op de rol van de RvC bij strategische thema’s en scenario’s.

Bij veel woningcorporaties heeft de RvC een actieve rol in het bepalen van belangrijke strategische thema’s en verschillende scenario’s die dan kunnen worden uitgewerkt. Voor u als commissaris is het daarom van wezenlijk belang om inzicht te hebben in de relatie tussen strategieontwikkeling en de kernopgaven van de corporatie. Bij de woningcorporatie begint strategieontwikkeling namelijk vaak met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. Welke maatschappelijke functie – of toegevoegde waarde – ziet de corporatie voor zichzelf weggelegd en voor wie heeft dat betekenis? De nieuwe wet- en regelgeving heeft strakkere kaders gesteld. Daarbinnen is er speelruimte die de corporatie kan én moet benutten.

Daarnaast is de omgeving van de corporatie complex en continu in verandering. Scenarioplanning is een manier om meer vat te krijgen op relevante trends en de strategie daar regelmatig aan te toetsen en zo nodig bij stellen. Aan de hand van praktijkervaring van een corporatie die al lang met deze methode werkt, wordt scenarioplanning inzichtelijk gemaakt.

Op de website van de VTW Academie is meer informatie te vinden over deze nieuwe masterclass die op 8 april gepland staat, en kunt u zich al inschrijven. Deelname aan deze masterclass staat gelijk aan 5 PE punten.


Terug