Nieuwe handreiking: Toezicht in de praktijk III met 13 casussen

Gedurende 2020 zijn op de website en in de nieuwsbrief van de VTW weer 13 interessante casussen verschenen rond volkshuisvestelijke vraagstukken onder de noemer 'Toezicht in de praktijk'. Koos Parie en Gerard Erents, twee ervaren volkshuisvesters én commissarissen hebben in deze casussen allerlei dilemma's, obstakels en vraagstukken belicht. Voor deze nieuwe handreiking zijn de eerder besproken casussen geredigeerd en gebundeld. 

In deze derde handreiking Toezicht in de Praktijk staat ook een specifieke corona-casus, maar de auteurs behandelen ook o.a. over het vermogen van de corporatie, permanente educatie, diversiteit en wat nu als de bestuurder ernstig ziek wordt? Alles uiteraard vanuit het perspectief van de intern toezichthouder.

 

De cases in de handreiking bieden geen ideaaloplossing. Oplossingen worden natuurlijk ook vaak bepaald door de context. Wat in de ene situatie een prima oplossing is, kan elders compleet verkeerd uitpakken. Daarom gaat het ook in deze handreiking om denkrichtingen en boodschappen. Ter inspiratie en om van te leren. 

U vindt de handreiking Toezicht in de praktijk III hier.


Terug