Nieuwsoverzicht 15 februari 2021: motie huurbevriezing aangenomen; Evaluatie Woningwet naar 24 februari; overdrachtsbelasting

Motie huurbevriezing krijgt steun VVD
Afgelopen week werd onverwachts een motie aangenomen die het kabinet oproept de huren in de sociale huursector te bevriezen. Tot verbazing van velen stemde de VVD ineens met de linkse oppositie mee. Het leidde tot verwijten bij coalitiegenoten D66 en CDA, die het als een cynisch staaltje verkiezingsretoriek bestempelden.

Afzwaaiend Kamerlid Jessica van Eijs (D66) op twitter: 'De huren bevriezen terwijl je niks doet aan de verhuurdersheffing brengt woningcorporaties en uiteindelijk ook huurders in de knel, @VVD en @danielkoerhuis. Dit is opportunistische verkiezingspraat, het enige waar de VVD op uit is, is het kapotmaken van de sociale woningbouw.' Ook CDA-Kamerlid Julius Terpstra liet zich niet onbetuigd: 'Tientallen keren stemde de @VVD, terecht, tegen huurbevriezing. Maatwerk is de oplossing voor huurders in de knel. We moeten juist meer bouwen! Nu, een maand voor de verkiezingen, stemt @danielkoerhuis plots voor huurbevriezing. Platter en opportunistischer krijg je het niet.'
Minister Ollongren had de motie ontraden. Het is nog onduidelijk wat er met de aangenomen motie gaat gebeuren. 

Aedes vindt het geen logische maatregel om de juiste mensen te helpen.

Daarnaast werd een voorstel aangenomen van D66 om huurprijsregulering in de vrije sector verder te onderzoeken en de gevolgen daarvan in kaart te brengen. De moties werden een week eerder ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel-Nijboer om de huren in de vrije sector te reguleren. Deze mogen straks jaarlijks met maximaal 1 procent boven inflatie stijgen. Dit voorstel was eerder al politiek afgekaart en werd afgelopen week dan ook door de hele Tweede Kamer aangenomen.

Evaluatie Woningwet naar 24 februari
De Tweede Kamer ging op donderdag 11 februari officieel met reces, maar de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt op 24 februari nog één keer terug om over de Evaluatie van de Woningwet te debatteren. Dit debat is een paar keer uitgesteld; de meest recente keer vanwege hevige sneeuwval. De Kamerleden zijn op dreef met het indienen van amendementen. De teller staat op dit moment op 32 amendementen. Een aantal zijn verstrekkend, zoals voorstellen van GroenLinks om duurzaamheid en middenhuur in de wet opnemen tot kerntaken van corporaties. Hiermee zou een belangrijk uitgangspunt van de Woningwet 2015 worden teruggedraaid. De SP wil bijvoorbeeld de liberalisatiegrens en de inkomensgrens verhogen. Nu de coalitiepartijen elkaar hebben losgelaten, is de zware stempel die de VVD op de volkshuisvesting drukte, verdwenen. Dit biedt mogelijkheden voor de linkse oppositie om steun bij middenpartijen als CDA, D66 en ChristenUnie te krijgen voor hun voorstellen.

Interview minister Ollongren: 'Woningmarkt is niet af'
Een opmerkelijk (afscheids?) interview met minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken in dagblad Trouw. Zo zegt ze onder meer: 'Die verhuurderheffing is ingevoerd als crisismaatregel, maar is daarna structureel geworden. De analyse laat duidelijk zien: als je die heffing laat doorlopen, komen corporaties op termijn miljarden tekort voor hun kerntaken. En dus is de oplossing – en dat zie je ook in meerdere verkiezingsprogramma’s – ofwel die heffing volledig schrappen, of het geld wordt door de corporaties zelf benut, in plaats van dat ze het geld afdragen aan de schatkist. Hoe dat precies moet, dat is aan de partijen die straks meedoen aan de formatie.'
Ook neemt ze afstand van uitspraken van haar voorganger Stef Blok, die stelde dat de woningmarkt "af" was en weer liep als een zonnetje. Ollongren is het daar duidelijk niet mee eens. Ze stelt in het interview dat ze de blaren op  haar tong heeft gepraat om weer beweging te krijgen. De VTW heeft de afgelopen jaren jammer genoeg weinig van deze ferme woorden gemerkt. De korting op de verhuurderheffing die Ollongren roemt in haar interview, is maar een druppel op de gloeiende plaat. De demissionaire minister heeft de verhuurderheffing in de Kamer altijd verdedigd, maar nu vindt Ollongren dat de verhuurderheffing afgeschaft moet worden of dat het geld ten goede moet komen van de volkshuisvesting. Dat is volgens haar aan het volgende kabinet in de formatie. 

Lees hier het hele interview in Trouw (mogelijk alleen voor abonnees beschikbaar)

Overdrachtsbelasting
In een schriftelijk overleg over de gevolgen van het Belastingplan voor woningcorporaties vragen diverse fracties wederom om een ruimere uitzondering van de hoge overdrachtsbelasting voor woningcorporaties. De verhoging van de overdrachtsbelasting was bedoeld om beleggers op de woningmarkt af te schrikken, maar raakt ook de corporaties. Volgens het kabinet is daar lastig wat aan te doen gezien de Europese staatssteunregels. Uit de lijst ingediende vragen blijkt dat veel fracties alsnog willen dat er gezocht wordt naar een oplossing. Ook de Europese ATAD-richtlijn komt voorbij. Deze zorgt eveneens voor een hogere lastendruk voor de corporaties, die mede gezien de verhuurderheffing al langer financieel onder druk staan.

De SP vraagt daarnaast wat er verder kan worden gedaan om te voorkomen dat de saneringsoperatie van Vestia op het bordje van de huurders komt te liggen.

Verkiezingsdebatten over Wonen en Bouwen
De volkshuisvesting staat weer hoog op de politieke agenda. De komende weken staan er diverse verkiezingsdebatten over wonen en bouwen op de agenda.

BNR heeft op maandag 15 februari een debat over Wonen en Bouwen. Deze kan hier worden beluisterd.

Op zaterdag 20 februari om 16.00 uur organiseert omroep WNL op de radio 'Het grote nationale Woondebat'. 

Op woensdag 3 maart organiseert Aedes van 15.30-17.30 uur een debat over Wonen. Meer informatie hierover volgt nog, maar zet het alvast in uw agenda. Update: de link naar de livestream vindt u hier.


Terug