Nieuwsoverzicht 22 februari 2021: Kabinet voert huurbevriezing uit, zorgen om investeringscapaciteit corporaties

Het kabinet voert de onverwacht aangenomen Kamermotie uit om de huren komend jaar te bevriezen. Dat heeft minister Ollongren afgelopen week aan de Kamer geschreven. De bevriezing heeft enkel betrekking op de gereguleerde huursector en bij investeringen in de woning kan alsnog een huurverhoging worden doorgevoerd. De winst voor huurders is overigens redelijk beperkt, zo'n 6 euro per maand.

Ollongren was altijd fel tegenstander van een huurbevriezing, omdat dit de investeringsmogelijkheden van corporaties verder beperkt. Bovendien worden in de coronacrisis al miljarden uitgegeven aan loonondersteuning.

Om de corporaties en andere verhuurders te compenseren trekt het kabinet 200 miljoen uit. Deze zal worden uitgevoerd via een verlaging van de verhuurderheffing. De minister zoekt hiervoor nog een dekking, maar als het aan coalitiepartijen D66 en CDA ligt wordt daarvoor een belastingvoordeel voor bedrijven (Baangerelateerde Investeringskorting, BIK) ingezet. Op korte termijn presenteert Ollongren maatregelenpakketten "waarmee het volgende kabinet structurele oplossingsrichtingen kan kiezen om de disbalans te herstellen".

Update: donderdag 25 februari is een motie van Kamerleden Nijboer (PvdA), Smeulders (GL) en Beckerman (SP) aangenomen, waarin de financiële dekking voor de huurbevriezing  inderdaad gevonden wordt in een verlaging van de BIK (investeringskorting bedrijven). 

Behandeling Evaluatie Woningwet wéér uitgesteld
Het lijkt wel de Wet van Murphy: opnieuw is het debat in de Tweede Kamer over de Evaluatie van de Woningwet uitgesteld. Dit keer was het niet de sneeuwval of drukte vlak voor het reces de oorzaak, dit keer was het minister Ollongren die ziek was. De Kamer heeft aangegeven de behandeling nog wel vóór de Tweede Kamerverkiezingen te willen afronden. Naar een nieuwe datum in het verkiezingsreces wordt nog gezocht.

Investeerders en verhoging liberalisatiegrens
Het verhogen van de liberalisatiegrens zal een negatief effect hebben op de investeringsbereidheid in huurwoningen. Dat vreest minister Ollongren na onderzoek en gesprekken met beleggers. Hiermee wordt het namelijk moeilijker om de business case rond te krijgen.

"De bouwopgave vraagt de komende jaren ook nog een flinke investering. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor is dat er een redelijk rendement haalbaar is. Recent heeft Capital Value in een rapport laten zien dat er veel kapitaal beschikbaar is maar dat onder meer continuïteit in beleid en bijdragen vanuit de overheid belangrijk zijn", aldus de minister.

Ook blijkt volgens haar dat het verhogen van de liberalisatiegrens slechts een beperkt voordeel voor huurders oplevert, omdat het slechts een klein deel van de huurprijzen in het middensegment verlaagt.

"Het is aan een volgend kabinet om invulling te geven aan ofwel de continuering van de huidige liberalisatiegrens ofwel aan een eventuele verhoging dan wel verlaging van deze grens."

Woningbouwimpuls
Minister Ollongren heeft 30 projecten goedgekeurd in het kader van de tweede tranche van de woningbouwimpuls. Hiermee wordt 226 miljoen vrijgemaakt voor de versnelde realisatie van 44.666 woningen. 
Tweederde van deze woningen heeft het predikaat 'betaalbaar', dus koop tot de NHG-grens of sociale- en middenhuur.
"Dankzij deze diversiteit worden veel verschillende doelgroepen bediend. Gemeenten hebben verschillende maatregelen getroffen om de woningen ook langjarig voor het betaalbare segment en de doelgroepen te behouden", schrijft de minister in haar Kamerbrief. 

Momenteel laat Ollongren een evaluatie uitvoeren naar de eerste twee tranches. Ze hoopt de Kamer hierover volgende maand te kunnen informeren.

Lees hier de Kamerbrief over de voortgang Woningbouwimpuls

Kies voor Wonen debat op 3 maart a.s.
Aedes organiseert op woensdag 3 maart a.s. van 15.30-17.30 het 'Kies voor Wonen' debat in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen. De link naar de livestream vindt u hier.


Terug