e-NIEUWS 21 december 2018

Van de voorzitter - Op naar 2019

Het jaar 2018 loopt alweer ten einde en we maken ons op voor de afronding van onze werkzaamheden. Het was een inspirerend jaar met vele vernieuwende activiteiten. Ik wil drie onderwerpen in deze bijdrage bespreken: de indexering van de maximale WOZ waarde, de invoering van de beleidswaarde en de evaluatie van de Woningwet.

Lees verder

Autoriteit Woningcorporaties: 'Sectorbeeld woningcorporaties 2018: basis op orde, toekomstige investeringen mogelijk niet haalbaar'

Veel woningcorporaties hebben hun organisatie op orde en voldoen aan de nieuwe Woningwet. Het is onzeker of de corporatiesector op de lange termijn genoeg geld heeft om aan alle maatschappelijke verwachtingen op het gebied van nieuwbouw, kwaliteit van de woningen en verduurzaming te voldoen. Dit blijkt uit het Sectorbeeld 2018, het  jaarlijkse overzicht van de Autoriteit woningcorporaties over de financiële positie en prestaties van de corporatiesector (bron: Aw).

Lees verder

‘Kwaliteit intern toezicht enorm toegenomen’ - afscheidsinterview met Theo Nieuwenhuizen, inspecteur Autoriteit Woningcorporaties

Theo Nieuwenhuizen (55), coördinerend inspecteur bij de Autoriteit woningcorporaties, neemt na 28 jaar afscheid van zijn werk in de volkshuisvesting. Als ambtenaar werkte hij onder elf bewindspersonen voor Wonen, als inspecteur bij extern toezicht maakte hij de misstanden in de sector mee én de omslag na de Woningwet. ‘De kwaliteit van intern toezicht is enorm toegenomen.’

Lees verder

'Governance is geen exacte wetenschap' - cultuur en gedrag onder de loep in inspecties Aw (Aedes Magazine)

De Autoriteit woningcorporaties houdt als extern toezichthouder sinds 2017 inspecties bij corporaties om te bepalen of de governance – inclusief intern toezicht – op orde is. Inspecteurs Theo Nieuwenhuizen en Dineke de Vries reflecteren in dit artikel op die gesprekken met bestuur en commissarissen van woningcorporaties. In het tweede deel van dit artikel komen twee commissarissen aan het woord over hun ervaringen met Aw-inspecties: ‘Verantwoorden over governance is cruciaal.’

Lees verder

Aanbod masterclasses VTW Academie 2019

De VTW Academie heeft een mooi aanbod aan masterclasses voor toezichthouders in 2019. Het uitgebalanceerde scholingsprogramma biedt interessante en verdiepende opleidingen voor zowel de minder als de meer ervaren commissarissen bij woningcorporaties.

Lees verder

Inspiratiegroepen VTW Academie - bent u in voor verdieping en inspiratie?

Bent u toe aan verdieping in uw eigen professionalisering als commissaris? En staat u open voor de zoektocht naar nieuwe inspiratie in uw toezichtwerk? In 2019 starten er nieuwe inspiratiegroepen. Graag nemen we u mee in een vraaggesprek met één van de moderatoren, Martijn de Loor, en één van de deelnemers van 2018, Ina Vogelzangs. Zo krijgt u een beter beeld wat het hen heeft gebracht en wat het ook u kan brengen in uw functie. We hopen dat het u inspireert om deel te nemen in 2019 en wensen u namens de VTW Academie een gezond, inspirerend en leerzaam 2019 toe!

Lees verder

Hildegard Pelzer: 'Het balanceerwerk van de RvC'

Hildegard Pelzer heeft 25 jaar ervaring als consultant en is al ruim 15 jaar expert op het gebied van governancevraagstukken. In haar werk met toezichthouders en bestuurders combineert Hildegard haar brede strategische en organisatiekundige ervaring met haar achtergrond als psychologe. In 2019 schrijft zij elke maand een artikel voor de VTW e-NIEUWS over governancevraagstukken. In deze editie een inleidende column over het balanceerwerk van de RvC.

Lees verder

Toezicht in de praktijk casus 15 - Persoonlijke relatie op de werkvloer

U bent voorzitter van de RvC en dineert in het weekend in een restaurant. Tot uw verrassing ziet u de directeur bestuurder en de controller binnen komen. U steekt u hand op, maar kennelijk zien zij u niet. Zij gaan dineren en u constateert dat de verhoudingen tijdens het diner zeer vriendschappelijk c.q. amoureus zijn. De bestuurder is al zo’n acht jaar in dienst en onlangs is zijn nieuwe benoeming voor vier jaar overeengekomen. De controller is zo’n twee jaar in dienst.

Lees verder

Beleidsvoornemens Evaluatie Woningwet pas volgend jaar naar de Tweede Kamer

Minister Ollongren heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 18 december jl. laten weten haar beleidsvoornemens rond de Evaluatie van de Woningwet pas in 2019 bekend te maken. De minister had dit voor dit jaar toegezegd, maar stelt dit nu uit vanwege de samenhang met de afspraken uit de Nationale Woonagenda en de uitkomsten van de gesprekken tussen Aedes en Woonbond over een sociaaal huurakkoord. 

Lees verder

Recensie: 'Waarderend toezicht' van Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Hoe je toezicht organiseert of inricht, het is en blijft mensenwerk! Dat is de essentie van het vak toezichthouder en het boek "Waarderend Toezicht" dat door Carla Dubbelman en Rixt Heegsma is geschreven. Het recept voor (waarderend) toezicht bevat twee belangrijke ingrediënten: de dialoog en het goede gesprek. Naast deze ingrediënten biedt het boek diverse methoden en theorieën, met als rode draad de positieve psychologie en antropologie. Het boek voorziet toezichthouders en bestuurders in reflectievragen en oefeningen om dit te kunnen toepassen. Het geheel is opgebouwd op basis van de principes van het waarderend onderzoek en ‘het goede gesprek’.

Lees verder

Heeft u uw PE punten over 2018 al geregistreerd?

Uit de PE-registratie van de VTW blijkt dat nog niet alle leden hun PE punten voor 2018 hebben geregistreerd.

Binnen de VTW zijn wij overeengekomen dat elk lid jaarlijks een minimaal aantal uren besteed aan permanente educatie (PE) gericht op de ontwikkeling als corporatiecommissaris én dit voor het einde van het jaar registreert bij de VTW. Hierbij staat 1 vol (contact)uur gelijk aan 1 PE punt.

Lees verder

PE aanbod: RvC-voorzitters leren van en met elkaar in een begeleide intervisie- en leergroep

De VTW brengt graag PE-aanbod onder uw aandacht wat zich specifiek richt op RvC-voorzitters. Zij spelen immers een enorme belangrijke rol bij het goed functioneren van de RvC. Een van de initiatieven van PE-aanbod is de begeleide intervisie-en leergroep.

Lees verder

Onderzoek Aw: meeste corporaties handelen adequaat bij inhuur personeel

De Autoriteit Woningcorporatis (Aw) heeft de interne "checks and balances" bij corporaties onderzocht rond de inhuur van personeel. De conclusies van de Aw zijn als volgt: de meeste corporaties handelen adequaat, doen intern of extern onderzoek en nemen zo nodig conform het vastgestelde integriteitsbeleid maatregelen tegen (ingehuurde) medewerkers die niet transparant zijn geweest over de ontvangst van één of meerdere vergoedingen. Bij enkele corporaties is verbetering mogelijk.

Lees verder

Woningcorporaties stemmen in met nieuw Sociaal Huurakkoord - Aedesnet

Woningcorporaties hebben woensdag 19 december ingestemd met het nieuwe Sociaal Huurakkoord. Daarin is met de Woonbond afgesproken dat de huurprijs van sociale huurwoningen de komende jaren gemiddeld niet meer verhoogd wordt dan met het inflatiepercentage. Binnen de landelijke afspraken kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten overeenkomen dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen, bijvoorbeeld voor nieuwbouw in de regio. (Bron: Aedesnet.nl)

Lees verder

Minister beantwoordt Kamervragen over woningcorporatie Mijande

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft Kamervragen van het lid Koerhuis (VVD) beantwoord over woningcorporatie Mijande, naar aanleiding van het ontslag van de bestuurder onder meer wegens het onder de marktwaarde verkopen van panden. In de beantwoording schetst de minister de gevolgde procedure en hoe er door de Raad van Commissarissen en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) is gehandeld.

Lees verder

Splitsingstool voor 2019 beschikbaar

De WNT-bezoldiging bestaat uit salaris, pensioenpremies en andere bezoldigingscomponenten. Met het Splitsingstool kan de bezoldiging gemakkelijk kan worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris. De berekening hoeft dan alleen nog voor een review te worden voorgelegd aan de accountant. 

Lees verder