'Governance is geen exacte wetenschap' - cultuur en gedrag onder de loep in inspecties Aw (Aedes Magazine)

De Autoriteit woningcorporaties houdt als extern toezichthouder sinds 2017 inspecties bij corporaties om te bepalen of de governance – inclusief intern toezicht – op orde is. Inspecteurs Theo Nieuwenhuizen en Dineke de Vries reflecteren in dit artikel op die gesprekken met bestuur en commissarissen van woningcorporaties. In het tweede deel van dit artikel komen twee commissarissen aan het woord over hun ervaringen met Aw-inspecties: ‘Verantwoorden over governance is cruciaal.’

Lees het hele artikel op de website van Aedes Magazine


Terug