Heeft u uw PE punten over 2018 al geregistreerd?

Uit de PE-registratie van de VTW blijkt dat nog niet alle leden hun PE punten voor 2018 hebben geregistreerd.

Binnen de VTW zijn wij overeengekomen dat elk lid jaarlijks een minimaal aantal uren besteed aan permanente educatie (PE) gericht op de ontwikkeling als corporatiecommissaris én dit voor het einde van het jaar registreert bij de VTW. Hierbij staat 1 vol (contact)uur gelijk aan 1 PE punt.

Was u dit jaar 12 maanden commissaris dan is het minimum aantal te registreren PE punten 5. Bij minder dan 12 maanden geldt dit naar rato (meer informatie). 

Heeft u nog niet al uw PE punten geregistreerd, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk alsnog te doen. Hiervoor logt u in via Leden Login en klikt u op 'PE punten' (links) en 'PE punten toevoegen' (rechts bovenaan). Vervolgens kunt u, of de velden automatisch invullen via 'PE activiteit selecteren' of, als de activiteit er niet bij staat, dit zelf handmatig doen.


Terug