Woningcorporaties stemmen in met nieuw Sociaal Huurakkoord - Aedesnet

Woningcorporaties hebben woensdag 19 december ingestemd met het nieuwe Sociaal Huurakkoord. Daarin is met de Woonbond afgesproken dat de huurprijs van sociale huurwoningen de komende jaren gemiddeld niet meer verhoogd wordt dan met het inflatiepercentage. Binnen de landelijke afspraken kunnen corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten overeenkomen dat er extra ruimte nodig is om de huur te verhogen, bijvoorbeeld voor nieuwbouw in de regio. (Bron: Aedesnet.nl)

Corporatiebestuurders vroegen het Aedes-bestuur aandacht voor de uitvoerbaarheid en uitwerking van het akkoord. Aedes, de Woonbond en het ministerie van BZK starten daarvoor gezamenlijk een werkgroep. Aedes-voorzitter Marnix Norder gaf aan dat de inhoudelijke afspraken ingaan op het moment dat de minister deze omzet in wetgeving. De kern volgens Norder: ‘In de afgelopen jaren zijn de steeds hogere belastingen – zoals de verhuurderheffing – op het bord van de huurder gekomen. Met het nieuwe Sociaal Huurakkoord beschermen we huurders tegen de fiscus; zij hebben zekerheid dat hun huis betaalbaar blijft. En komt er ruimte voor lokaal maakwerk voor huurbeleid.’

Dinsdag 18 december presenteerden Woonbond en Aedes een bestuurlijk onderhandelingsakkoord. Later deze week besluiten ook de leden van de Woonbond over het Sociaal Huurakkoord. 


Terug