Beleidsvoornemens Evaluatie Woningwet pas volgend jaar naar de Tweede Kamer

Minister Ollongren heeft in een brief aan de Tweede Kamer op 18 december jl. laten weten haar beleidsvoornemens rond de Evaluatie van de Woningwet pas in 2019 bekend te maken. De minister had dit voor dit jaar toegezegd, maar stelt dit nu uit vanwege de samenhang met de afspraken uit de Nationale Woonagenda en de uitkomsten van de gesprekken tussen Aedes en Woonbond over een sociaaal huurakkoord. 

In haar brief schrijft ze tevens dat 'Een toekomstgerichte Woningwet' - de visie van de VTW op de Evaluatie van de Woningwet inhoudelijk wordt betrokken bij haar beleidsvoornemens. 

Lees hier de Kamerbrief van de minister.


Terug