Nieuwsbrief 12 februari 2021

Van de voorzitter: de werkgeversrol van de RvC

De werkgeversrol van de RvC is juist ook in deze turbulente tijden van groot belang. Hierbij gaat het niet alleen om het vinden en behouden van de juiste bestuurder voor de corporatie, maar ook om aandacht voor het team aan de top en talentmanagement. VTW-voorzitter Guido van Woerkom praat u in zijn videocolumn bij over twee nieuwe handreikingen die de VTW in januari 2021 heeft uitgebracht: "De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris" en "Het beoordelen van de bestuurder - met behulp van het model uit het rapport Kracht en tegenkracht".

Lees verder

Aedes: ‘Huurbevriezing geen logische maatregel om juiste mensen te helpen’

De Tweede Kamer nam op 9 februari 2021 een motie aan van de SP, GroenLinks en PvdA, die het kabinet verzoekt de huren in de sociale huursector vanaf 1 juli te bevriezen. Dat zou forse financiële consequenties voor woningcorporaties kunnen hebben, omdat de motie niet voorziet in compensatie voor corporaties.

Lees verder

Nieuwsoverzicht 8 februari 2021: Wisselend beeld in Staat van de Corporatiesector 2020

De jaarlijkse Staat van de Corporatiesector 2020 (die betrekking heeft op de cijfers van 2019) laat een tweeledig beeld zien. Zo is het aantal nieuwe woningen toegenomen, maar ligt dit nog ver onder het gewenste niveau. Ook is de financiële situatie verbeterd, maar is de problematiek met betrekking tot de opgaven "geenszins opgelost", schrijft minister Ollongren in haar reactie.

Lees verder

‘Intern én extern toezichthouder hebben dezelfde baan’ - interview lessen Rob Hordijk (Aw) en Elma Groen (RvC) over intensief toezicht op De Voorzorg

De Autoriteit woningcorporaties hield vanaf 2016 intensief toezicht op De Voorzorg in Limburg om de governance te verbeteren. Dat doel is bereikt: de Aw neemt meer afstand. Rob Hordijk (Aw) en Elma Groen (RvC) hadden de afgelopen vier jaar intensief contact. Hoe kijken zij terug op dit traject en welke lessen hebben zij geleerd?

Lees verder

Woningcorporaties schieten Vestia te hulp: ‘Volkshuisvesting staat voorop' (Aedes.nl)

Woningcorporaties hebben in grote meerderheid besloten dat zij een financiële bijdrage willen leveren om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen. Solidariteit met huurders van Vestia gaf daarbij de doorslag. Corporatiebestuurders stemden daarover tijdens het congres van branchevereniging Aedes. In het voorstel is ook medewerking opgenomen van het ministerie van BZK, waarborgfonds WSW en toezichthouder Aw. Dit schrijft Aedes op haar website.

Lees verder

BZK, WSW en Aw zetten zich in voor oplossing woningcorporatie Vestia

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) spannen zich in om samen met branchevereniging Aedes en Vestia een structurele oplossing te vinden voor de problemen bij Vestia. De 5 partijen legden gezamenlijk vast welke bijdrage zij ieder leveren.

Lees verder

Woonbond: Problemen Vestiahuurders lijken eindelijk te worden opgelost

De Woonbond vindt het goed dat er eindelijk een einde komt aan de problemen voor Vestiahuurders, maar vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet de problemen bij Vestia alleen maar heeft verergerd. Dat schrijft 'de stem van hurend Nederland' op haar website. 

Lees verder

VTW Academie: Online masterclass ‘Dynamische Oordeelsvorming'

Wederom is er een online masterclass toegevoegd aan het aanbod van de VTW Academie: de masterclass ‘Dynamische Oordeelsvorming’ van docent Ron Henkes.
Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie. Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft u zelf in dit proces? En uw collega’s in de raad?

Lees verder

VTW Academie: Doorgang masterclasses in verband met corona

Het kabinet heeft aangekondigd dat de lockdown vanwege de coronapandemie verlengd wordt tot en met tenminste 2 maart 2021. Dit heeft uiteraard consequenties voor de doorgang van de masterclasses van de VTW Academie dit voorjaar. 

Lees verder

Recensent gezocht voor nieuw boek 'Reflecteren voor commissarissen en toezichthouders'

In februari 2021 is het boek 'Reflecteren voor commissarissen en toezichthouders' van Yvonne Burger en Carla van der Weerdt-Norder verschenen. De VTW heeft een recensie-exemplaar ontvangen. Wie van onze leden wil voor de VTW website en deze nieuwsbrief een recensie schrijven van dit boek?

Lees verder

Nieuwe informatie over de splitsingtool WNT-bezoldiging 2021

In de nieuwsbrief van 15 januari jl. stond een artikel over de zogeheten "splitsingstool." Zoals u weet, bestaat de WNT-bezoldiging uit verschillende componenten: salaris, pensioenpremies en andere bezoldigingscomponenten. In het eerdere berichten spraken we over twee openstaande punten. Graag informeren wij u hier nader over.

Lees verder

Reactie VTW op uitlatingen directeur Autoriteit Woningcorporaties in het FD van 6 februari jl.

De wooncrisis en de klimaatcrisis hebben een grote impact op de sociale huursector. De opgaven van de woningcorporaties gaan binnen vijf jaar de beschikbare middelen te boven. Alle betrokken partijen moeten samenwerken om deze problemen op te lossen. Bestuurders en toezichthouders van corporaties staan pal om hun huurders een kwalitatief goede, betaalbare woning te bieden die zo duurzaam mogelijk is. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Iedereen in Nederland heeft immers recht op een fatsoenlijke woning.

Lees verder

Reactie VTW op internetconsultatie saneringskader

Op 4 februari jl. is de internetconsultatie over een wijzing van de Woningwet inzake het saneringskader gesloten. Het saneringskader voor woningcorporaties is in 2019 geëvalueerd in de evaluatie van de Woningwet. Het ministerie van BZK heeft hierop een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan waarmee ze beogen de Woningwet te verbeteren. De VTW is kritisch op de beoogde wetswijziging. Ook Aedes, mr. Eelkje van de Kuilen (AKD) en Finance Ideas laten zich in dergelijke bewoordingen uit over divers onderdelen van de wetswijzging.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 13 vacatures bij 9 corporaties online.

Lees verder

Nieuwsoverzicht 1 februari 2021: Kamer boos over huiseigenaren in sociale huurwoningen; beantwoording Kamervragen Vestia ; governance WSW

Kamerleden boos over huiseigenaren in sociale huurwoningen
Meerdere politieke partijen hebben afgelopen week Kamervragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van NRC naar inwoners van corporatiewoningen die tegelijkertijd (deels) eigenaar zijn van een of meerdere koopwoningen. "In totaal zijn dat zeker 1.055 mensen, die samen 3.344 huizen bezitten. Dat blijkt uit onderzoek dat het Kadaster uitvoerde in opdracht van NRC."

Lees verder