Aedes: ‘Huurbevriezing geen logische maatregel om juiste mensen te helpen’

De Tweede Kamer nam op 9 februari 2021 een motie aan van de SP, GroenLinks en PvdA, die het kabinet verzoekt de huren in de sociale huursector vanaf 1 juli te bevriezen. Dat zou forse financiële consequenties voor woningcorporaties kunnen hebben, omdat de motie niet voorziet in compensatie voor corporaties.

Betaalbaarheid is een van de belangrijkste speerpunten van woningcorporaties. Ook zij maken zich al langere tijd zorgen over de betaalbaarheid van de huur voor een deel van de huurders. Aedes heeft daarom in het Sociaal Huurakkoord met de Woonbond afgesproken dat de huren de komende jaren slechts gematigd stijgen. In hetzelfde akkoord zijn ook maatregelen opgenomen om huurders individueel te helpen als ze in betalingsproblemen komen.

Lees het hele bericht, inclusief reactie van voorzitter Martin van Rijn, op de website van Aedes


Terug