Woningcorporaties schieten Vestia te hulp: ‘Volkshuisvesting staat voorop' (Aedes.nl)

Woningcorporaties hebben in grote meerderheid besloten dat zij een financiële bijdrage willen leveren om de Rotterdamse corporatie Vestia te helpen. Solidariteit met huurders van Vestia gaf daarbij de doorslag. Corporatiebestuurders stemden daarover tijdens het congres van branchevereniging Aedes. In het voorstel is ook medewerking opgenomen van het ministerie van BZK, waarborgfonds WSW en toezichthouder Aw. Dit schrijft Aedes op haar website.

Op 9 februari jl. vond een ingelast Aedes congres plaats waarbij corporatiebestuurders een voorstel van het Aedesbestuur bespraken om Vestia definitief uit de financiële problemen te halen. Een grote meerderheid stemde met het voorstel in.

Het voorstel, zo geeft Aedes aan, bestaat op hoofdlijnen uit drie elementen:
(1) een bijdrage van andere corporaties;
(2) splitsing van Vestia in drie corporaties;
(3) medewerking van het ministerie van BZK, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de externe toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Het voorstel werd met een meerderheid van 88 procent aangenomen, waardoor de volgende stappen gezet kunnen worden.

De RvC's aan zet en de rol van de VTW
Ook vanuit de VTW werkgroep Vestia waren leden aanwezig om het congres te volgen. Nu de bestuurders een principebesluit hebben genomen om Vestia te steunen, zijn de RvC's aan zet. Ook de RvC's dienen namelijk akkoord te gaan met de uitwerking van het voorstel per individuele corporatie. De VTW organiseert daarom twee ledenbijeenkomsten over een duurzame oplossing voor Vestia. De bijeenkomst van 11 februari heeft reeds plaatsgevonden. U kunt zich nog aanmelden voor 16 februari a.s. waarin u wordt bijgepraat over de actuele informatie van de ontwikkelingen bij Vestia om een adequate besluitvorming over Vestia bij uw corporatie voor te bereiden. 


Terug