Nieuwe informatie over de splitsingtool WNT-bezoldiging 2021

In de nieuwsbrief van 15 januari jl. stond een artikel over de zogeheten "splitsingstool." Zoals u weet, bestaat de WNT-bezoldiging uit verschillende componenten: salaris, pensioenpremies en andere bezoldigingscomponenten. In het eerdere berichten spraken we over twee openstaande punten. Graag informeren wij u hier nader over.

Op verzoek van VTW heeft WNT Advies een Splitsingstool ontwikkeld waarmee de bezoldiging voor de jaren 2020 en 2021 gemakkelijk kan worden omgerekend naar een uit te betalen maandsalaris.
(NB Het Excel-bestand waar hieronder een link naartoe staat, maakt gebruik van macro’s en werkt daarom niet op een tablet)

In het eerdere bericht in de VTW Nieuwsbrief gaven wij aan dat er nog twee openstaande punten waren:  

1) de premieverdeling over werkgevers en werknemers voor het arbeidsongeschiktheidspensioen is nog onderwerp van overleg tussen cao-partijen ;

2) de gevolgen van de eindafrekening VPL. Zodra hierover duidelijkheid is, wordt een aangepast splitsingstool 2021 beschikbaar gesteld.

Ten aanzien van de premieverdeling: die is tot nu toe onveranderd gebleven. 

Ten aanzien van de gevolgen van de eindafrekening VPL: Deze leidt niet tot een naheffing. 

De aangepaste splitsingstool kunt u hier vinden. 

Meer informatie over de bezoldiging van de bestuurder en de splitsingstool vindt u op onze website.


Terug