BZK, WSW en Aw zetten zich in voor oplossing woningcorporatie Vestia

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) spannen zich in om samen met branchevereniging Aedes en Vestia een structurele oplossing te vinden voor de problemen bij Vestia. De 5 partijen legden gezamenlijk vast welke bijdrage zij ieder leveren.

Inspanning alle betrokken partijen
Minister Ollongren, WSW, Aedes en Vestia hebben in een gezamenlijke verklaring vastgelegd dat zij zich inspannen om deze oplossing mogelijk te maken zodat per 1 juni gestart kan worden met de realisatie. Een aantal randvoorwaarden moet daarvoor nog uitgewerkt worden.

Als toezichthouder staat de Aw positief tegenover de oplossingsrichting, schrijft ze in een aparte brief aan de ondertekenaars. De Aw zal de splitsing van Vestia en de toelating tot het corporatiestelsel van de 3 nieuwe corporaties beoordelen op het volkshuisvestelijk belang. Als de nieuwe corporaties niet meteen aan alle ratio’s kunnen voldoen, maar daar binnen 5 jaar wel perspectief op is, dan is dat geen belemmering voor toelating.

Hoofdpunten overeenkomst BZK, WSW, Aedes en Vestia

Kamerbrief bij akkoord duurzame oplossing Vestia

Hoofdlijnen afspraken


Terug