Maxima 2022

De ALV heeft op 21 november 2021 de aangepaste beroepsregel 2022 vastgesteld.

De ALV heeft op 9 juni 2022 een overgangsregeling en hardheidsclausule vastgesteld en besloten dat voor het jaar 2022 de RvC de bezoldiging van de RvC-leden en RvC-voorzitter vaststelt:

  1. óf in overeenstemming met de Beroepsregel 2022 en overgangsregeling en hardheidsclausule
  2. óf in overeenstemming met de Beroepsregel 2021 plus 3% WNT-indexering

Een door de ALV ingestelde ledenwerkgroep brengt in november 2022 advies uit over de bezoldiging per 2023.

Keuze 1: Beroepsregel 2022

De beroepsregel bevat 8 bezoldigingsklassen (A-H) zoals de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: sectorregeling) en kent 2 (geadviseerde) maximumpercentages zoals de WNT (zie onder).

Bindend maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC: 52%
Er is een bindend maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC van toepassing: 52% van het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking bij een fulltime dienstverband. De RvC mag dit maximaal bezoldigingsbudget niet overschrijden bij toekenning van een hogere bezoldiging of als de RvC een grotere omvang kent dan zes leden.

Tabel: maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC 2022

Geadviseerde maximumpercentages: 8% (Lid) en 12% (Voorzitter)
Het geadviseerde maximum voor een lid is: 8% van het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking bij een fulltime dienstverband. Voor een voorzitter is dit: 12%. Het advies is de bezoldigingsmaxima niet te overschrijden.

Tabel: geadviseerde bezoldigingsmaxima Beroepsregel per 2022 * Overgangsregeling: maxima klasse I/J bevroren totdat H > I/J als gevolg van de jaarlijkse WNT-indexering

Pas toe of leg uit
De RvC kan een commissaris een hogere bezoldiging toekennen dan het geadviseerde maximum wegens bijzondere redenen. Als dat gebeurt legt de RvC dit uit in zijn jaarverslag.

Bij het toekennen van een hogere bezoldiging dan het geadviseerde maximum mogen de maxima van de WNT/sectorregeling (10% voor Lid en 15% voor Voorzitter) en het maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC niet worden overschreden.

Overgangsregeling en hardheidsclausule
Er geldt een overgangsregeling en hardheidsclausule.

Keuze 2: Beroepsregel 2021 plus 3% WNT-indexering

Tabel: bindende  bezoldigingsmaxima Beroepsregel 2021 plus WNT-indexering


Veel gezocht