Maxima 2023

Tabel: geadviseerde bezoldigingsmaxima voor een lid en een voorzitter per 2023 * Maxima klasse I/J bevroren totdat H > I/J als gevolg van de jaarlijkse WNT-indexering.

Tabel: geadviseerd maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC per 2023
* Maxima klasse I/J bevroren totdat H > I/J als gevolg van de jaarlijkse WNT-indexering.


Veel gezocht