e-NIEUWS januari 2016 (nr. 2)

Nieuwe modelreglementen woningcorporaties gereed

De nieuwe modelreglementen voor bestuur en raden van commissarissen van woningcorporaties zijn gereed. Aedes en de VTW hebben de modelreglementen samen laten opstellen.

Lees verder

Wiebes wil de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen afschaffen

Afgelopen dinsdag debatteerde de Eerste Kamer over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wdba). Tijdens het debat heeft staatssecretaris Wiebes aangegeven dat hij voornemens is om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen af te schaffen.

Lees verder

Concept aanpassingen BTIV naar de Tweede Kamer

Eind december 2015 is de consultatie voor de Veegwet Wonen en het bijbehorende BTIV (Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting) gesloten. Het ministerie wil met deze "veegwetgeving" een aantal technische en inhoudelijke foutjes uit de wet- en regelgeving halen.

Lees verder

'De nieuwe rolverdeling vraagt wijsheid, kennis en inzicht' - interview VTW directeur Albert Kerssies

VTW directeur Albert Kerssies is geïnterviewd voor de website "Woningwet 2015" van het ministerie van BZK. Kerssies geeft vanuit de positie van het intern toezicht zijn visie op de Woningwet.

Lees verder

VTW-handreiking Werving, selectie en benoeming bestuurder

Een goede invulling van de werkgeversrol vraagt permanent de aandacht van de RvC. Het begint met het zoeken van de juiste bestuurder. De bestuurder moet de juiste man/vrouw zijn voor de specifieke corporatie en ‘fit’ en ‘proper’ zijn conform de Woningwet en de hierop gebaseerde regelgeving.

Lees verder

Masterclasses en online masterclasses

De VTW biedt haar leden ook voor de eerste helft van 2016 een mooi masterclassprogramma aan, expliciet gericht op woningcorporaties, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en aansluit bij recente ontwikkelingen. Leden van de VTW hebben hier reeds een e-mail over ontvangen.

Lees verder

Profielschets: voorzitter VTW

In de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2016 neemt Heino van Essen afscheid als voorzitter van de VTW. De heer Van Essen is dan acht jaar voorzitter van het bestuur geweest. In verband met zijn aftreden is de VTW op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Lees verder

Gezocht: beoogd voorzitter voor de commissie van Aanbeveling en Beroep

Vanwege het aanstaande vertrek van Ben van Dijk per mei 2016 is er een vacature in de commissie van Aanbeveling en Beroep (commissie A&B), daarom is de commissie op zoek naar een nieuw lid, tevens beoogd voorzitter van de commissie A&B.

Lees verder

De Aedes-benchmark; wat kunnen toezichthouders ermee?

Benchmarken gaat over meten, vergelijken en verbeteren. Een branche die transparant is in zijn prestaties en bereid is om te leren, toont zich aanspreekbaar en betrouwbaar. Aedes ontwikkelt daarom sinds 2014 met corporaties de Aedes-benchmark.

Lees verder

VTW start met 5e leergang aankomende commissarissen

Na vier succesvolle leergangen biedt de VTW (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) samen met vier searchbureaus (Holland Consulting Group, Maes & Lunau, Rieken & Oomen en Vanderkruijs) wederom een leergang aan voor aankomend commissarissen bij woningcorporaties.

Lees verder