Masterclasses en online masterclasses

De VTW biedt haar leden ook voor de eerste helft van 2016 een mooi masterclassprogramma aan, expliciet gericht op woningcorporaties, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en aansluit bij recente ontwikkelingen. Leden van de VTW hebben hier reeds een e-mail over ontvangen. Ook in de vorige e-NIEUWS (januari 2016, nr. 1) hebben we hier aandacht aan besteed.

De beschrijvingen van de masterclasses inclusief te behalen PE-punten en deelnamekosten vindt u op onze website, onder Agenda.

Alle onderdelen van het VTW-masterclassprogramma voor commissarissen kunnen ook op maat worden gegeven in uw organisatie.

Verder bieden wij de mogelijkheid een masterclass op locatie, in uw eigen regio, te organiseren. Neem hiervoor contact met ons op via: bureau@vtw.nl.

Op PE-aanbod vindt u een overzicht van PE-aanbieders en PE-activiteiten die worden aangeboden aan commissarissen bij woningcorporaties. VTW publiceert hier behalve haar eigen PE-activiteiten, ook activiteiten van andere aanbieders. Dit overzicht is een service voor onze leden.

Voor activiteiten van andere aanbieders geldt dat deze voldoen aan de voorwaarden voor toekenning PE-punten. De VTW geeft hiermee geen oordeel over de inhoudelijke kwaliteit van deze PE-activiteiten.

Online masterclasses
De VTW biedt op dit moment drie online masterclasses aan. De online masterclass 'De RvC vanuit juridisch perspectief' is voor VTW leden beschikbaar. ZIj hebben hierover een e-brief met aanmeldlink ontvangen. De masterclasses 'De woningcorporatie - van buiten naar binnen' en 'de woningcorporatie, een pivate onderneming met een publieke taak' zijn nu ook voor niet-VTW leden beschikbaar.

Masterclasses ERLY
In aanvulling op het VTW aanbod, biedt ook organisatieadviesbureau ERLY sinds het voorjaar van 2015 - in samenwerking met de VTW - masterclasses aan voor commissarissen bij woningcorporaties.

De masterclasses van ERLY worden, net als bij de masterclasses van de VTW, uitgebreid geëvalueerd en de eerdere deelnemers laten blijken erg tevreden te zijn met de kwaliteit van de ERLY masterclasses; de masterclasses van ERLY laten allen scores zien tussen ‘goed’ en ‘zeer goed’. Met ERLY is daarnaast afgesproken dat de masterclasses geen winstoogmerk hebben en kostenneutraal zijn,

Een overzicht van deze masterclasses kunt u terugvinden op de www.erly.nl/masterclasses. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de programmacoördinator van de ERLY masterclasses, mevr. Daniëlle van Schaik (035 – 543 00 88, danielle.vanschaik@erly.nl).


Terug