Profielschets: voorzitter VTW

In de Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2016 neemt Heino van Essen afscheid als voorzitter van de VTW. De heer Van Essen is dan acht jaar voorzitter van het bestuur geweest. In verband met zijn aftreden is de VTW op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Procedure
De VTW heeft een commissie van aanbeveling en beroep, die kandidaten voor het bestuur van de VTW voorstelt aan de ALV. De commissie toetst de kandidaten aan het profiel, waarbij het uitgangspunt is dat door een evenwichtige samenstelling van zowel diverse deskundigheden als persoonlijkheden de vereniging maximaal nut kan hebben van haar bestuur.

De geselecteerde kandidaat heeft een kennismakingsgesprek met het bestuur, voorafgaand aan de ALV op 28 juni 2016. De VTW laat zich in deze procedure bijstaan door Vanderkruijs, partner in executive search.

Profiel
Wilt u zich kandidaat stellen als voorzitter van het bestuur van de VTW? Lees dan hier het uitgebreide profiel. Hierin wordt ook de procedure nader omschreven. De sluitingsdatum voor de vacature is 15 februari 2016.


Terug